Op zoek naar verbondenheid in Straatsburg

Taizé-jongeren komen bijeen op 'pelgrimage van vertrouwen'

in Geloven

Vanaf zaterdag stroomt Straatsburg vol met zo’n dertigduizend jongeren uit heel Europa: ze nemen deel aan een ‘pelgrimage van vertrouwen’, belegd vanuit de Taizé-gemeenschap.

Taizé staat voor een internationale en interkerkelijke kloostergemeenschap en is ontstaan in de gelijknamige Franse stad. Al vele jaren komen rond de jaarwisseling bij Taizé betrokken jongeren samen in een grote Europese stad voor vieringen, ontmoeting en bezinning.
 
De jongerenontmoeting duurt tot en met 2 januari. De jongeren komen onder meer uit Polen, Italië, Wit-Rusland, Kroatië en ook Nederland.
 
Zoektocht naar verbondenheid
De zoektocht naar de zichtbare verbondenheid tussen allen die Christus liefhebben staat centraal. Broeder Alois, prior van Taizé, geeft hiervoor vier voorstellen.
 
Alois stelt als eerste voor om je aan te sluiten bij een lokale gemeenschap, ‘een gemeenschap van gebed’. De prior stimuleert jongeren daarbij vriendschap te verbreden over grenzen heen. “Jezus had aandacht voor iedereen die Hij ontmoette, speciaal voor de armen, de kinderen en de onaanzienlijken. Laten we Hem navolgen door, over grenzen heen, mensen op te zoeken die gebrek lijden.”
 
Verder stelt broeder Alois voor om regelmatig samen te bidden en geloofservaringen uit te wisselen, en om de verbondenheid tussen christenen beter zichtbaar te maken
 
Bron: ND

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons