"Leg zonnepanelen op het dak van de kerk"

De Nieuwe 95: Willem de Klerk over duurzaamheid

in Christelijk Nieuws

496 jaar geleden spijkert de monnik Maarten Luther 95 stellingen op de deur van een kapel in Wittenberg, om de kerk te hervormen. Maar wat heeft de kerk van nú nodig om gezond en vitaal te blijven? Gewapend met die vraag maakte Visie een rondgang door christelijk Nederland. Het resultaat: De Nieuwe 95-poster.

Op EO.nl/Geloven lichten we elke week vijf stellingen uit en vragen we één van de makers om hun stelling toe te lichten. Deze week is dat internetredacteur Willem de Klerk. Hij formuleerde stelling nummer 26, een bijzondere: ‘Elke kerk moet zonnepanelen op het dak leggen'. 
 
Zonnepanelen op het dak van de kerk. Willem de Klerk is duidelijk: "Doe mee, dan is mijn stelling over een paar jaar overbodig!"

Schepping
"
Zelf heb ik sinds ruim een jaar zonnepanelen op mijn dak liggen, omdat ik zo mijn stroomverbruik duurzamer maak. O ja, dat doe ik uit zorg voor de schepping. Maar ook gewoon voor mezelf. Wij zijn tenslotte allemaal onderdeel van die schepping. En het is ook nog eens een mooie investering, over een paar jaar heb ik gratis energie als ik de kosten eruit heb" aldus de Klerk. 

Kerk
Voor de kerk ziet Willem de Klerk dan ook een mooie kans als het om duurzaamheid gaat: "Zonnepanelen op het dak. Dat kun je ook samen doen, als gemeente. Kerken hebben vaak een financiele buffer die ze op allerlei manieren kunnen investeren. Kies eens voor zo'n win-win-optie, zou ik zeggen. Zeker als je een eigen kerkgebouw hebt, met meestal een groot dakoppervlak! Heel wat mogelijkheden om de ideale zoninvalshoek te zoeken. Dan houd je op termijn meer geld over voor goede doelen, zorg voor de armen, evangelieverkondiging. En last but not least: een kerkdak vol zonnepanelen is toch een veel beter zichtbaar christelijk getuigenis dan een straat vol auto's op zondagochtend? Doe mee, dan is mijn stelling over een paar jaar overbodig!" 

De overige stellingen van deze week: 
- "Verreweg de grootste potentie voor de kerk ligt op het werk: benut die via de brede beweging 'christen-zijn op je werk'." Maarten Pijnacker Hordijk, coordniator Bedrijfsgebed.nl.
- "Als kerk kunnen we nog meer leren dat aanbidding een manier van leven is om God op elk moment te kunnen eren". Hanne de Vries, zanger.
- "Adam. Vraag hulp. Want bij al je bouwen en verbouwingen aan vaders huis, ben je vaak het belang van eenvoudige huiselijkheid vergeten." Gerry Velema, auteur en initiatiefnemer bemoedigingssite.nl
- "De kerk heeft op alle terreinen van het leven mannen en vrouwen nodig die samen Gods beeld vertegenwoordigen" Almatine Leene, theoloog.   

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons