Koning: Persoonlijk geloof kan "gevoel van ongemak" geven

"Met het Kind in de kribbe herleeft de hoop op een nieuw begin."

in Christelijk Nieuws

In zijn eerste kersttoespraak heeft koning Willem-Alexander het volk opgeroepen om mee te helpen aan het realiseren van vrede en gerechtigheid in de eigen omgeving.

,,Kerstmis is het feest van de verwachting van 'vrede op aarde in de mensen een welbehagen'. Het zingen van die regels als uiting van een persoonlijk geloof kan tegelijkertijd een gevoel van ongemak geven. De wereld is zo groot. De problemen zijn zo wijdvertakt. Belangen zijn zo tegengesteld. En het leed dat mensen treft is vaak huiveringwekkend.Natuurgeweld slaat gemeenschappen uiteen. We zien beelden van mensen in geimproviseerde opvangkampen, op de vlucht voor honger en terreur. We horen woorden van haat die van generatie op generatie worden doorgegeven waardoor verzoenende geluiden van goedwillenden geen kans lijken te krijgen. Het grote geheel lijkt zich aan onze invloed te onttrekken.''

Dichtbij
Toch roept de koning ons op om niet bij de pakken neer te blijven zitten, ook al roept het een gevoel van 'machteloosheid' op. Want 'vrede op aarde' is ,,meer dan een onbereikbaar ideaal. Meer dan een ster aan de hemel.''
We moeten ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen: ,,Vrede op aarde begint heel dichtbij. Thuis. In de straat. In de buurt. Op de club. In eigen dorp of stad. Ieder kan, op zijn of haar eigen manier aan die vrede bijdragen door verbindingen te zoeken. Dat vraagt soms een beetje moed en zelfoverwinning. Soms moet weerstand worden overwonnen. Maar het overwinnen van weerstanden geeft meer voldoening dan willoos en doelloos meedrijven met de stroom.''

Wij samen doen ertoe
De koning en de koningin hebben bij de ontmoetingen van het afgelopen jaar gemerkt dat velen deze handschoen al oppakken, en er daadwerkelijk zijn voor anderen. ,,Zij allen zoeken de verbinding, vanuit hun persoonlijke overtuiging dat een betere toekomst mogelijk is. En daarin ligt voor veel mensen de inspiratie vanuit het Kerstverhaal dat van generatie op generatie wordt doorverteld. Met het Kind in de kribbe herleeft de hoop op een nieuw begin. De tijding van Kerstmis is een boodschap van hoop en van licht in de donkerste dagen: Het leven doet ertoe, wij samen doen ertoe. Onafhankelijk van geloof of levensovertuiging voelen mensen zich door die boodschap aangesproken. Door verbindingen aan te gaan kunnen mensen samen een kracht ontwikkelen die bergen kan verzetten.''

Koning Willem-Alexander besluit met een zegenwens:,,Ik wens u allen, waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn een gezegend Kerstfeest.''

"Opvallend dat koning afsluit met 'een gezegend kerstfeest'"

Reactie Slob en Van der Staaij
In een eerste reactie via twitter reageren de christelijke politici positief:. ,,Mooie verbindende kersttoespraak van onze koning'', twittert ChristenUnie-leider Arie Slob. En Kees van der Staaij (SGP): ,,Warme en waardige kersttoespraak van koning Willem-Alexander!''

Rinus van Schendelen
Een mooie naar de mensen toe gerichte kersttoespraak waarin hij ruimharig was met dank. Zo omschrijft professor Rinus van Schendelen de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. ,,Het was heel slim van de koning om aandacht te besteden aan de problemen in de samenleving. Hij maakte dat direct met een voorbeeld duidelijk; het verlies aan werk, met alle onzekerheden die dat met zich meebrengt.''

Van Schendelen noemt het verfrissend dat de koning sprak ,,naar de mensen toe, geen abstracte taal. Het is duidelijk dat hij dicht bij de bevolking wil staan''. Ook waardeerde hij het dat de koning aandacht had voor de werkers met Kerstmis. Volgens hem verdienen zij onze steun.

Bijzonder noemt Van Schendelen de waardering die de koning uitsprak voor prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven voor hun steun tijdens de regeerperiode van zijn moeder.

Het woord God kwam in de deze toespraak niet voor. Zijn moeder deed dat wel. Van Schendelen noemt het opvallend de koning zijn toespraak eindigt met de woorden 'een gezegend kerstfeest'. ,,Dat is natuurlijk ook relateerd aan de bijbel'', zegt hij.

Al met al vindt Van Schendelen het een toespraak van deze tijd. ,,Zonder controversiële woorden.'' De locatie van de toespraak noemt hij er een van ,,een intieme huiskamersfeer. Misschien zat hij alleen iets te lui in zijn stoel bij de open haard''.

Professor Rinus van Schendelen werkt aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam als politicoloog.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons