"Geloof staat op gespannen voet met de wetenschap"

Universitair docent Floris van den Berg wil religie-vrij onderwijs

in Geloven

Humanist, atheist en wetenschapper Floris van den Berg vindt het onbegrijpelijk dat iemand die wetenschappelijk onderwijs heeft genoten nog "in een geïnstitutionaliseerde religie gelooft" en er zelfs minister-president mee kan worden. "Het onderwijssysteem heeft dan gefaald."

Dat schrijft Floris van den Berg, docent wetenschapsfilosofie en ethiek aan de Universiteit Utrecht, vandaag op de opiniepagina van het Nederlands Dagblad onder de kop 'Wetenschap leidt als vanzelf naar Atheisme'.

Een paar gepeperde uitspraken van Van den Berg: 

    • "Een religieuze universiteit of een gelovige wetenschapper zou een tegenstelling moeten zijn."
    • "Het is niet zo dat gelovige wetenschappers van universiteiten verbannen dienen te worden, maar geloof is een privé-zaak, een hobby; maar wel een die op gespannen voet staat met de wetenschap."
    • "Wetenschap lijkt het best te floreren in een open samenleving. Maar dat is nog niet specifiek genoeg. Die open samenleving dient ook seculier te zijn, in die zin dat wetenschap en onderwijs vrij zijn van religie."
    • "Het is tijd om te reflecteren hoe het kan dat iemand (tertiair) onderwijs heeft gevolgd en nog steeds gelooft in kennisclaims die in flagrante tegenspraak zijn met wetenschap. Mensen vinden het vreemd als kinderen na hun tiende jaar nog in Sinterklaas geloven, maar als je in een geïnstitutionaliseerde religie gelooft, kun je er zelfs op studeren (theologie) of minister-president mee worden."

Het is niet de eerste keer dat Floris van den Berg met het atheïsme de publiciteit zoekt. Zo was hij ook de man achter de billboard-reclame langs de A4 met de slogan "Er is waarschijnlijk geen God". Ook schreef hij het boek Hoe komen we van religie af?. Bovendien is Van den Berg de organisator van de jaarlijkse Atheïsmedag.

Tegengeluid
Op dezelfde pagina in het ND is er ook ruimte voor een tegengeluid van de godsdienstfilosoof en theoloog Taede A. Smedes. "Kan een gelovige geen goede wetenschapper zijn? Van den Berg beweert dit weliswaar, maar geeft geen argument of crucialer: een doorslaggevend voorbeeld dat de combinatie van gelovige én wetenschapper áltijd fout gaat (want dat is de claim)." Volgens Smedes zit Van den Berg vast in een wetenschapsfilosofie van zo'n vijftig jaar geleden. "Van den Berg heeft het voortdurend over 'de wetenschappelijke methode', maar geeft nergens aan waaruit die zou moeten bestaan."
Ook wijst Smedes er op dat de wetenschap een veelkleurig palet is, en dat Van den Berg veel te eng denkt over de 'waarheidsvraag', die centraal zou staan in de wetenschap. "Als dat klopt, dan is veel wetenschap onwetenschappelijk, bijvoorbeeld economie, recht, medicijnen, geschiedenis en kwantumfysica - allemaal wetenschappen die vaak de waarheidsvraag irrelevant, want niet te beantwoorden achten."

Lees meer op ND.nl 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons