Geen 'adoptie' Syrische kerken

Aandacht en gebed voor Syrië blijven nodig

in Christelijk Nieuws

Het plan van EO-directeur Arjan Lock om samen met partnerorganisaties een actie op te zetten waarbij lokale kerken zich door gebed met een Syrische kerk verbinden, is om veiligheidsredenen niet gelukt.

In september verklaarde Lock in een interview in het Nederlands Dagblad dat hij graag zou zien dat lokale Nederlandse kerken een Syrische kerk zouden kunnen 'adopteren'. De EO wilde dat samen met andere organisaties (onder andere PKN, Open Doors, SKIN, Syrisch Orthodoxe kerk, Katholieke kerk) een 'tool' ontwikkelen om het de Nederlandse kerken zo makkelijk mogelijk te maken.

Kaart
Gedacht werd aan een website met een kaart waarop de deelnemende Syrische kerken te zien zouden zijn. De Nederlandse kerk die een Syrische gemeente heeft 'geadopteerd' kan dan heel concreet voor de situatie van een Syrische kerk bidden. "Het gaat niet zozeer om geld, veel meer om het tonen van betrokkenheid", aldus EO-directeur Lock in september in het ND.

Veiligheid
Het zichtbaar maken van lokale Syrische kerken en ze op een kaart plaatsen is echter een te groot veiligheidsrisico, is gebleken na een onderzoek van de EO. Daarmee is ook het idee om lokale kerken aan elkaar te koppelen ('adoptie') van de baan.

Gebed
Door het onderzoek van de afgelopen maanden zijn er wel contacten gelegd en is er veel kennis opgedaan. De EO benadrukt ook dat aandacht en gebed natuurlijk heel hard nodig blijven. Dat betekent dat er op deze site de komende tijd veel aandacht voor Syrië zal blijven, waarbij er extra aandacht is voor persoonlijke verhalen en gebedspunten van Syrische kerken en christenen. 


Foto: de lokaties op de kaart zijn volstrekt willekeurig en corresponderen niet met mogelijke lokaties van kerken in Syrie.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons