BLOG | Is Mandela behouden?

Theoloog Roeland Klein Haneveld over wat christenen kunnen leren van een 'goed mens'.

in Geloven

Goed of fout? Veel christenen buitelen over elkaar heen om óf Mandela in hun kamp te trekken óf om te stellen dat ook een goed mens Jezus moet belijden om behouden te worden. Maar wat moeten we vinden van blanke kerken die de apartheid in stand hielden?

“Natuurlijk is hij niet met Jezus te vergelijken, maar ik had vanmorgen tranen in mijn ogen bij de begrafenis van Mandela. Wat een groot mens en wat een hoop geeft zijn leven aan mijn kinderen.” De (zwarte) vrouw met wie ik na de kerkdienst sprak, was duidelijk geëmotioneerd.

Heel andere emoties tref je aan bij discussies over Mandela op diverse christelijke sites. Sommigen constateren, schijnbaar onaangedaan, dat Mandela geen christen was en dus in het oordeel komt. Anderen spreken hun oprechte verdriet uit als hij inderdaad geen christen zou zijn.

Twee soorten reacties van christenen, twee soorten emoties – wat een wereld van verschil!

Oordelen
Voor de theoloog in me is de verleiding groot om voor een standpunt te kiezen dat overeenstemt met de ‘waarheid’. Toch weiger ik dat, omdat die keuze me in conflict brengt met Jezus’ woorden dat wij niet moeten oordelen (Mat 7:1,2) en die van Paulus, die het oordeel overlaat aan de Heer bij zijn komst (1 Kor 4:5). En bovendien: ken ik de waarheid wel in al zijn facetten? Wat zich in het verborgene tussen Jezus en Mandela heeft afgespeeld weet ik niet en het gaat me ook niets aan.

Wat ik wel weet, is dat hij geweld als middel om de apartheid te verdrijven niet schuwde. Maar ook dat hij een grote ommezwaai maakte toen hij eenmaal vrij kwam. Hij streefde verzoening na en daarin was hij imponerend. Hij deed, wat God aan de kerk had opgedragen! Terwijl de (blanke) kerken ‘Here, Here’ zeiden zonder de wil van de hemelse vader te doen.

Dienaar van God
Je zou dus kunnen zeggen, dat Mandela in zekere zin een dienaar van God was, zoals dat in een ver verleden ook van heidense koningen als Nebukadnezar en Cyrus gezegd werd. Vind je dat vreemd? Als je gelooft dat God de mens gemaakt heeft, bevreemdt het je toch, dat mensen het goede kennen en (soms) ook doen? Door mensen als Mandela (en Ghandi en ….) voor hun goede werk te eren, eer ik God, die hun zulke gedachten en capaciteiten geschonken heeft!

Eigenlijk ben ik ook wel een beetje jaloers. Had de kerk in Zuid-Afrika (en Nederland) niet al veel eerder moeten tonen dat alle mensen gelijk zijn? Waarom droegen/dragen wij de opdracht tot verzoening niet heel hoog in het vaandel?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons