15 december: Voorbede voor Syrië

Raad van Kerken doet oproep tot gebed op derde Adventszondag

in Christelijk Nieuws

De Raad van Kerken in Nederland roept gemeentes en parochies op om op de derde zondag van advent, 15 december, voorbede te doen voor Syrië met bijzondere aandacht voor de christenen aldaar.

De aanhoudende strijd in Syrië baart velen grote zorgen. Meer dan 100.000 doden zijn er gevallen; miljoenen mensen zijn op de vlucht. Met de voorbede en op andere manieren wil de kerkenkoepel steun geven aan de mensen die in Syrië lijden onder het geweld en de vele vluchtelingen die onder barre omstandigheden moeten leven, zonder uitzicht op een spoedige terugkeer.

De Raad van Kerken roept gemeentes en parochies ertoe op om op de derde zondag van Advent, 15 december, voorbede te doen voor Syrië, met bijzondere aandacht voor de christenen aldaar. 


VOORBEDE

Laat ons bidden. 

Voor Syrië, 
voor wie daar lijden onder het geweld, 
voor de ontelbaar velen die op de vlucht zijn,
    bidden wij tot U, barmhartige God: 
laat er zicht zijn op een eind aan al dat leed.
    Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

Voor alle partijen die elkaar bevechten op leven en dood, 
voor wie gevangen zitten in cirkels van geweld en wraak,
    bidden wij tot U, grote God: 
dat zij het wagen de wapens neer te leggen en 
het onderling gesprek te zoeken.
     Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

Voor wie als christenen in Syrië worden verdacht gemaakt, 
alsof het niet vanouds ook hun land is; 
voor wie verjaagd werden uit kloosters en kerken 
en moesten aanzien hoe die eeuwenoude plekken werden geruïneerd; 
voor wie hun broeders en zusters 
het slachtoffer zagen worden van blind fanatisme,
    bidden wij tot U, trouwe God: 
dat zij weten mogen dat U hen niet vergeet.
    Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

Voor Syrië en heel het Midden-Oosten, 
voor die streek waar zoveel strijd en dreiging is
– van volk tegen volk, geloof tegen geloof –  
   bidden wij tot U, God van hoop: 
dat de volken en religies er in vrede leren leven.  
    Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

 

Bron: Kerknieuws en raadvankerken.nl

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons