Verklaring gedrag nodig voor functie in kerk

Gedragsverklaring moet seksueel misbruik verminderen

in Christelijk Nieuws

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wil dat medewerkers en vrijwilligers die een functie in de kerk aanvaarden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De verplichting wordt vanaf 1 januari ingevoerd.

De kerk hoopt hiermee te voorkomen dat plegers van seksuele delicten een baan krijgen in de kerk. Daarnaast wil de kerk meer zekerheid dat medewerkers die met persoonsgegevens of financiën te maken hebben, te vertrouwen zijn. 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand zich netjes heeft gedragen en bijvoorbeeld geen misdrijf heeft gepleegd. Steeds vaker vragen werkgevers en vrijwilligersorganisaties om zo'n verklaring. De verplichting binnen de kerk geldt onder meer voor priesters, maar ook voor vrijwilligers die met jongeren werken, geld beheren of toegang hebben tot persoonsgegevens. 

De Rooms-Katholieke Kerk werd de laatste jaren opgeschrikt door verhalen over seksueel misbruik. De commissie onder leiding van oud-minister Wim Deetman (CDA) deed daar in Nederland onderzoek naar. Het meldpunt kreeg sinds haar oprichting in 2010 duizenden misbruikmeldingen binnen, waarvan verreweg de meeste met seksualiteit te maken hadden.

Bron: ANP/NOS

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons