Verbod op godslastering is zo gek nog niet

Dupuis (VVD) reageert op voorstel tot opheffing verbod

in Christelijk Nieuws

De VVD in de Eerste Kamer vindt het verbod op de godslastering eigenlijk zo gek nog niet. De Senaat behandelt dinsdag het plan om het verbod op te heffen.

Maar Heleen Dupuis van de liberalen zegt dat haar partij 'kan meegaan' in de gedachte van de Raad van State dat het verbod op godslastering "te verdedigen valt met een beroep op het feit dat godslastering de godsdienstvrijheid aantast, en daarom dus verboden dient te zijn".
 
En als er groepen in de samenleving zijn die zich bedreigd gaan voelen door godslastering, is er reden tot zorg, aldus Dupuis.
 
Het voorstel tot opheffing van het verbod is in april van dit jaar aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.
 
Voor 'smalende godslastering', terug te vinden in artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht, is al in geen decennia iemand veroordeeld. Initiatiefnemers voor afschaffing, Jan de Wit van de SP en Gerard Schouw van D66, vinden dat godslastering niet in het strafrecht thuishoort. Volgens het tweetal zijn er voldoende waarborgen, in internationale verdragen en in het Nederlands strafrecht, die groepsbelediging en het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld verbieden. Dat is wel genoeg, denkt het tweetal. Dupuis wil weleens weten hoe genoemde zorg dan precies kan worden weggenomen, ook van de zijde van het kabinet.
 
De Eerste Kamer vergadert tot in de avond over het onderwerp.


Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons