Vaticaan onderzoekt: Hoe denkt jouw kerk over homo’s?

Vaticaan gaat zich wereldwijd buigen over 'gevoelige kwesties'

in Christelijk Nieuws

Sinds Paus Franciscus aangesteld is als hoofd van het Vaticaan wordt er gewerkt aan serieuze hervormingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Het ongebruikelijke besluit van het Vaticaan om nu te kijken hoe leiders van parochies denken over gevoelige kwesties als abortus en het homohuwelijk is dan ook geen grote shock. Het geeft opnieuw aan dat de Rooms-Katholieke Kerk met aan de leiding Paus Franciscus verder gaat met de hervormingen en iets wilt doen aan het ontstane beeld van de katholieke kerk wereldwijd.

De leiders van de Rooms-Katholieke Kerk hebben naar parochies over de gehele wereld vragenlijsten gestuurd over onder andere geboortebeperking, homohuwelijk en scheiding. De vragenlijsten, gemaakt door de onafhankelijke organisatie ‘National Catholic Reporter’, zijn in oktober naar alle bisschoppenconferenties verstuurd met de bedoeling dat deze hierna naar zoveel mogelijk lokale parochies gaan.

Enkele vragen uit de vragenlijst zijn: ‘Is het (homo red.)huwelijk erkend in het betreffende land, en zo ja, hoe gaat de kerk ermee om?’ En ‘hoe zou een pastoor homoseksuelen benaderen als zij bij het geloof betrokken willen worden en ook kinderen opvoeden?’ 
Een andere vraag is: ‘Hoe wordt God's genade verkondigd tegenover gelovigen die zijn gescheiden of hertrouwd, of ongetrouwd samenwonen?’

De vragenlijsten horen bij een project dat aansluit bij de wens van Paus Franciscus om lokale priesters en parochies meer te betrekken bij de besluitvorming van het Vaticaan. De uitkomsten van het onderzoek worden besproken tijdens een grote bijeenkomst die paus Franciscus volgend jaar heeft gepland.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons