Psalmzingen met Bovenstem erkend als immaterieel erfgoed

Vandaag informatiedag over immaterieel erfgoed in Overijssel

in Mediatips

Het psalmzingen met de Bovenstem wordt vanmiddag erkend als immaterieel erfgoed. Het is een godsdienstige traditie die nauw verwant is met de culturele identiteit van het Overijsselse Genemuiden. Het is de eerste uitgesproken protestantse traditie die een plaats krijgt op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Deze status betekent tevens een bekroning van het geestelijk lied.

De erkenning van het psalmzingen met de Genemuider Bovenstem wordt bekendgemaakt op een informatiedag over immaterieel erfgoed in Overijssel, die vandaag gehouden wordt in Nijverdal. Op deze dag wordt ook de website Tradities in Overijssel gepresenteerd.

Overijssel is een provincie rijk aan tradities, het psalmzingen met Bovenstem is dan ook niet de eerste traditie uit Overijssel die op de Nationale Inventaris wordt geplaatst. Het Staphorster Stipwerk, het Bloemencorso Lichtenvoorde en het Midwinterhoornblazen gingen het Bovenstemzingen voor. Het meerstemmig psalmzingen is op het oog een 'kleine' traditie, maar wel één verbonden met de godsdienstige geschiedenis van Nederland. Verder is de betekenis van het meerstemmig psalmzingen breder dan alleen een religieuze, de traditie is nauw verbonden met de culturele identiteit van Genemuiden en dus ook immaterieel erfgoed. De traditie van het vier-stemmig psalmzingen gaat terug tot in de zeventiende eeuw. Naar aanleiding van de in 1773 ingevoerde nieuwe berijming van de psalmen door de Staten Generaal, verscheen in 1780 een nieuwe vierstemmige psalmbundel, aangepast aan de nieuwe berijming, die in 1870 opnieuw werd uitgegeven.

Het psalmzingen met de Genemuider Bovenstem is zeker niet alleen een kerkelijke traditie. Bekend is dat in de negentiende en twintigste eeuw in menig Genemuider gezin na de maaltijd een psalm werd gezongen, waarbij de vader de Bovenstem zong om die door te geven aan zijn kinderen. Dat gebeurde ook wel in de stal tijdens het melken. Verder zongen gezinnen, families en gezelschappen thuis psalmen met of zonder Bovenstem. Tegenwoordig wordt de traditie levend gehouden door het Christelijk Genemuider Mannenkoor STEREO en de Bovenstemgroep Genemuiden. Daarnaast worden iedere zondag in verschillende kerken Psalmen met Bovenstem gezongen. Op de website www.stereogenemuiden.nl zijn fragmenten van het Psalmzingen met Bovenstem te beluisteren.

Met het psalmzingen met Genemuider Bovenstem wordt de eerste van oorsprong protestantse traditie op de Nationale Inventaris geplaatst. De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland vloeit voort uit de Nederlandse ratificatie van de UNESCO-verdrag ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed. Dit verdrag verplicht Nederland het Immaterieel Erfgoed binnen de eigen landsgrens in kaart te brengen en een gunstig klimaat te scheppen waarin dergelijke tradities kunnen gedijen. De traditie werd voorgedragen door het Christelijk Genemuider Mannenkoor STEREO, die er alles aan zullen doen om deze traditie ook een toekomst te geven.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons