‘Preek over wat moderne mensen bezighoudt’

Ben Tiggelaar over de ingetogen, praktische en doorwrochte preken van Keller

in Geloven

496 jaar geleden spijkert de monnik Maarten Luther 95 stellingen op de deur van een kapel in Wittenberg, om de kerk te hervormen. Maar wat heeft de kerk van nú nodig om gezond en vitaal te blijven? Gewapend met die vraag maakte Visie een rondgang door christelijk Nederland. Het resultaat: De Nieuwe 95-poster.

Op EO.nl/Geloven lichten we elke week vijf stellingen uit en vragen we één van de makers om hun stelling toe te lichten. Deze week is dat schrijver, spreker en gedragswetenschapper Ben Tiggelaar. Van zijn hand komt stelling nummer 1: “De kerk moet veel meer hulp bieden bij de praktische dilemma’s waar mensen doordeweeks tegenaan lopen, op het gebied van werk, relatie, geld en opvoeding.”
 
Evangelie uitleggen
“Zo rond 2000 werd ik door een predikant gewezen op de preken van Tim Keller. Vanaf dat moment luister ik met regelmaat tijdens het hardlopen een preek van hem. Ik ben niet de enige die 'fan' is. Zowel in de VS als in Europa (en wellicht ook daarbuiten) voelen mensen zich aangesproken door zijn ingetogen, praktische, doorwrochte preken waarin Jezus Christus altijd centraal staat. Het zijn bijna 'ouderwetse' preken zou je kunnen zeggen, met doorgaans drie punten die telkens opnieuw de relevantie van het evangelie uitleggen aan moderne mensen”, aldus Tiggelaar.

Tigelaar vervolgt: “In mijn beleving is één van de sterke punten van Keller dat hij weet aan te sluiten bij wat moderne mensen bezighoudt. Vragen rond werk, relaties, geld, eigenwaarde. Hij weeft die vragen en bijbelse antwoorden daarop in zijn preken, en schuwt bij tijd en wijle ook de eenvoudige 'how to'-antwoorden niet.”

praktisch aansprekend
“Het is blijkbaar mogelijk, getuige het werk van Keller, om tegelijk Jezus centraal te stellen én praktisch, aansprekend te preken. En getuige de respons in de VS en Europa, is daar veel behoefte aan”, aldus Tiggelaar.
 
“En natuurlijk is preken niet het enige. Je kunt hier een heel kerkelijk aanbod aan koppelen (cursussen, gespreksgroepen, bijeenkomsten, leeskringen, filmavonden... etc. etc.). Maar ik ben een beetje ouderwets en denk dat dit ook tot uitdrukking moet komen in de zondagse diensten.”
 
De overige stellingen van deze week:

  • “De buurt van afval ontdoen en zonder auto naar de kerk komen: dat is pas straatevangelisatie.” Jacolien Viveen, Micha Nederland.
  • “De kerk moet stoppen zich afhankelijk op te stellen van marketingplannen voor gemeentegroei.” Arianne Freilink, eigenaar communicatiebureau.
  • “Het Lichaam van Christus zou gestalte moeten geven aan haar door God geschonken eenheid om haar missionaire roeping te vervullen.” Anmar Hayali, coördinator van Samen Kerk in Nederland (SKIN).
  • “Gezonde schapen vermenigvuldigen zich vanzelf. Dus voed de kudde goed.”

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons