Predikanten vrezen islam

in Christelijk Nieuws

Het merendeel van de predikanten in Nederland ziet de islam als een bedreiging voor de vrijheid van christenen in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) dat vrijdag wordt gepubliceerd.

Vooral predikanten binnen de behoudende kerken zien de opkomst van de islam als een bedreiging. Deze voorgangers zijn ook van mening dat Nederlandse christenen steeds meer worden beperkt in hun geloofsvrijheid en dat er een toenemende aversie is vanuit de samenleving tegen christenen.

Met het onderzoek heef SDOK de betrokkenheid van Nederlandse predikanten bij de vervolgde kerk gepeild.

Gebed en prediking
Het onderzoek laat duidelijk zien dat er in de kerkdiensten vaker gebeden wordt voor vervolgde christenen dan dat er over dit onderwerp gepreekt wordt. Meer dan de helft van de predikanten bidt wekelijks voor de vervolgde kerk, en eenderde maandelijks. Het vaakst bidden predikanten uit de Gereformeerde Gemeente (94 procent wekelijks), de Hersteld Hervormde Kerk (77 procent wekelijks) en de Christelijk Gereformeerde Kerk (74 procent wekelijks).

In de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Baptistengemeenten en Evangelische- en Pinkstergemeenten wordt het minst frequent voor de vervolgde kerk gebeden. Tweederde van de predikanten besteedt af en toe (enkele keren per jaar) in de preek aandacht aan vervolging. Een kwart doet dit maandelijks. In persoonlijk gebed zijn predikanten echter opvallend betrokken bij vervolgde christenen: ruim eenderde van de predikanten bidt dagelijks voor hen en bijna de helft doet dit wekelijks.

Boodschap voor christenen
In een open vraag werd de predikanten gevraagd wat de verhalen van vervolgde christenen ons te zeggen hebben. Het onderzoek noteert een aantal thema’s die veel terugkomen in de antwoorden.Zo wordt de hoop genoemd die onlosmakelijk aan verdrukking en lijden verbonden is. Hierbij wordt onder andere Johannes 16:33 aangehaald: 'In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.'

Vervolgde christenen houden ons een spiegel voor. Als christenen in Nederland hebben we een bevoorrechte positie, maar we zijn ons te weinig bewust van de vrijheid die we hebben. Volgens de predikanten doen de verhalen van vervolgde christenen een appel op onze verbondenheid. We zijn deel van een wereldwijde kerk, en als één lid lijdt, lijden alle leden mee.

De resultaten van dit onderzoek worden vrijdag gepresenteerd tijdens een speciale predikantenbijeenkomst in Doorn. Op de bijeenkomst spreken drs. Piet Vergunst, secretaris van de Gereformeerde Bond, en ds. A.Th. van Olst, CGK-predikant uit Utrecht en bestuurslid van SDOK

 

Foto: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons