Je leven delen: enige kans voor kerk

“Tenzij je niet bereid bent jezelf aan iemand toe te wijden, zul je doodgaan.”

in Christelijk Nieuws

‘Unless you poor out yourself in someone else, you’ll die.’ Een uitspraak van iemand die ik recent ontmoette bij een internationaal gesprek over het thema ‘je leven delen’ en de kerk. Wat mij betreft de basis voor het jeugdwerk van de toekomst.

Vervolgens popt het thema ‘leven delen’ in de afgelopen week op verschillende plekken als paddenstoelen uit de grond. In een visionair gesprek met het bestuur van de jongerenorganisatie waar ik werk, en bijvoorbeeld op een werkconferentie bij de Evangelische Alliantie rondom jeugd- en kinderwerk. Het broeit… en het thema boeit.

“Tenzij je niet bereid bent jezelf aan iemand toe te wijden – jezelf in iemand uit te gieten – zul je doodgaan.” Wat een geweldige manier om ‘je leven delen’ te omschrijven. Jezelf in iemand uitgieten. Maar… ook een dramatische manier om dat te doen. Als je dat niet doet, dan zul je doodgaan.

Wegwerpknutsel
Als een kerk niet bereid is zijn leven uit te gieten in het leven van (haar) jongeren, als een kerk niet bereid is om het leven te delen, dan gaat zij dood. Dan kun je jeugddiensten organiseren, waarbij de kerk vol zit - maar het komt niet verder dan entertainment. Of kun je jeugdwerk hebben, dat draait als een pas gesmeerd draaiorgel, de begroting op orde hebben en genoeg papier in huis om de zoveelste wegwerpknutsel te maken… maar als je niet bereid bent je leven te delen, dan graaft een kerk zijn eigen graf en is alles wat we doen zonder inhoud. Zou Paulus hier dan achteraan hebben durven zeggen: dan zou Jezus voor niets zijn gestorven…?

Boek
Al bijna een jaar staat er ergens op mijn laptop het concept voor een boek. Dat wil zeggen: ik heb er zo’n dertigduizend woorden van geschreven, dus er staat eigenlijk een kwart van een boek. En je raadt het al… Het thema van dat boek is: je leven delen.

Eigenlijk is het een concrete doordenking van een uitspraak van die eerder genoemde Paulus, waarin hij zijn liefde voor het evangelie koppelt aan zijn verlangen zijn leven te delen. In die uitspraak van hem zit de klank van het uitgieten van zichzelf in anderen.  

Volgens mij gaat dat dus verder dan het relationele aspect rondom activiteiten van een kerk. Daar kan het heel goed beginnen en ontluiken, maar het moet zich uiteindelijk gaan uitspreiden naar alle gebieden van het leven. De keuzes die jongeren maken, de vaardigheden die jongeren nodig hebben, de netwerken waar ze zich aan verbinden en de verschillende ontwikkelingsfasen waar ze doorheen gaan.

Wat giet je uit?
Vervolgens is dan de vraag natuurlijk… wat giet je als je jezelf in iemand uitgiet? Wat deel je als je je leven deelt. Als je afgestemd bent op de bron van het leven, dan giet en deel je volgens mij mooie dingen, dingen van eeuwigheidswaarde. Giet je leven van de opgestane Heer…


Auteur: André Maliepaard

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons