Grote verschillen tussen christenen in visie Israël

Broederlijke verdeeldheid tijdens Andries Radio Symposium over Israël

“Hoe kan het toch dat bijbelgetrouwe christenen de Bijbel zo verschillend lezen?” Met die vraag opende Andries Knevel dinsdagmiddag het Radio Symposium waarin gedebatteerd werd over de verschillende visies van christen op Israël.

“Eigenlijk zijn er maar twee visies. Of je gelooft de Bijbel zoals het er staat, of je probeert het in te passen in een theologisch raamwerk als de vervangingstheologie”, stelt voormalig EO-presentator en evangelist Feike ter Velde. Voor Ter Velde is het dan ook “onmiskenbaar dat God met Israël een weg gaat”. Refererend naar 1948 toen de staat Israël werd gesticht stelt Ter Velde: “Als dit niet de vervulling van Gods belofte is, wat dan wel?”
 
Spagaat
Steven Paas ziet de belofte van God niet zozeer terug in de oprichting van de staat Israël. “De beloften uit de profetieën zijn vervuld in Jezus Christus”. Aldus Paas. Paas stelt daarnaast dat we als christenen in een ‘spagaat zitten tussen twee liefdes’. “Enerzijds de liefde en het respect dat we als christenen voor Israël hebben en anderzijds de liefde voor Jezus Christus die het mij onmogelijk maakt om het judaïsme te respecteren.”
 
Henk Poot van christenen voor Israël en bijzonder hoogleraar aan de VU Bernard Reitsma houden beiden een korte lezing over de vraag ‘hoe lezen we de Bijbel?’  
 
Messias van Israël
Henk Poot: “Mensen zeggen weleens tegen me: Jij houdt meer van Israël dan van Jezus. Dan zeg ik meestal tegen ze: Misschien houdt Jezus meer van Israël dan jij. Dat is denk ik het probleem. In de discussie over Israël moet het in de eerste plaats niet over Israël gaan. Over wat Israël doet, kun je van mening verschillen, maar daar gaat het niet om. Het gaat over de Christus. Het gaat over de Messias van Israël, hebben wij in de kerk wel voldoende begrepen wie Hij werkelijk is, of hebben wij ons gefocust op een deel van Hem?”

Climax
Bernard Reitsma stelt dat de het perspectief van de Bijbel veel verder reikt dan het volk Israël. “Israël is niet de climax van Gods verbond. Dat is Jezus Christus en straks de nieuwe schepping”

Verdeeldheid is vernietigend
Lion Erwteman voorganger van een Messiasbelijdende gemeente in Amsterdam, pleit vurig voor een respectvolle eenheid tussen de partijen. “Omdat het getuigenis dat van kerkelijke verdeeldheid uitgaat vernietigend is voor jullie en misleidend voor iedereen Joden en niet-joden.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons