"Gods liefde overstijgt onze beperkingen"

Favier: "We moeten ons realiseren dat de kerk maar een menselijke vorm is"

in Christelijk Nieuws

496 jaar geleden spijkert de monnik Maarten Luther 95 stellingen op de deur van een kapel in Wittenberg, om de kerk te hervormen. Maar wat heeft de kerk van nú nodig om gezond en vitaal te blijven? Gewapend met die vraag maakte Visie een rondgang door christelijk Nederland. Het resultaat: De Nieuwe 95-poster.

Op EO.nl/Geloven lichten we elke week vijf stellingen uit en vragen we één van de makers om hun stelling toe te lichten. Deze week is dat muzikant Rob Favier. Van zijn hand komt stelling nummer 9: “De kerk van nu moet een nest zijn waar mensen zich warmen aan het Vuur, en dat meenemen de wereld in, in het besef dat de Liefde altijd groter is dan onze beperkingen.” 

 “Wat ik voor de kerk van nu belangrijk vind, is dat mensen belangstelling hebben voor elkaar. Dat gemeenteleden met elkaar meeleven, elkaar troost bieden en elkaar een schouderklopje geven”, aldus Favier. 

Het is volgens Favier dan ook niet goed voor een kerk als mensen het gevoel hebben dat het niet uitmaakt of ze er wel of niet zijn. “Want in een koud nest keert niemand terug.” 

Favier vervolgt: “Het Vuur is voor mij het symbool van de Heilige Geest. De Heilige Geest inspireert de kerk, en daarom zou er in de kerk een groot geestelijk vuur moeten branden. Een vuur waar mensen zich aan kunnen warmen, maar ook een vuur dat zij kunnen doorgeven aan anderen” 

Met ‘de Liefde die altijd groter is dan onze beperkingen’ bedoelt Favier dat we ons als christenen moeten realiseren dat de kerk “maar een menselijke vorm is”. “Gods liefde is vele malen groter. Die overstijgt onze beperkingen, ook die van de kerk. Je verwonderen over Gods liefde helpt je om jezelf te relativeren. Als we dat doen, ook als kerk, dan denk ik dat er veel meer ruimte komt.”

De overige stellingen van deze week:
- “Wat de kerk nodig heeft, is de terugkeer naar God en Zijn Woord en de leiding van Zijn Geest.” Alfred Muller, correspondent in Jeruzalem. 
- “De kerk moet transparant en eerlijk zijn ten opzichte van de samenleving.” Dr. Samuel Lee, Voorganger Jesus Christ Foundation Church Amsterdam.
- “De kerk heeft jou nodig! Samen vormen we de veelkleurigheid van Christus.” Mirjam Derksen, groepswerker De Hoop. 
- “Kerk verwarm niet je kerkbanken, maar mensen erbuiten die liefde, eten of een schouder nodig hebben.” Rob van Vliet, eigenaar golfbaan De Vlietlanden.  

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons