Geloof steeds minder belangrijk voor jongeren

Hoe kan je ze inspireren?

in Christelijk Nieuws

Het geloof neemt af onder jongeren. Degenen die geloven hechten minder belang aan kerkgang en het lezen uit de Bijbel. Dat blijkt uit een onderzoek van Tilburg University onder middelbare scholieren dat vandaag wordt gepubliceerd.

Een derde van de 1400 geënquêteerde jongeren noemt zichzelf religieus of gelovig. De helft vindt het geloof ouderwets of achterhaald. Ruim 16 procent noemt zich rooms-katholiek, 14 procent christen en 4,5 procent hervormd of gereformeerd.
 
Bijbellezen, naar de kerk gaan, bidden
Bijna twee derde van de scholieren heeft een Bijbel of een Koran thuis. Ze lezen er echter nauwelijks in: 6 procent vaak, 10 procent af en toe. Van de jongeren gaat 10 procent vaak naar een viering of kerkdienst.
 
Twee derde van de ondervraagde scholieren bidt nooit. Als ze wel bidden, doen ze dat vooral voor of na het eten (18 procent), als ze dankbaar zijn (12 procent), naar bed gaan (10 procent) en bang of verdrietig zijn (9 procent).
 
Meer geloof dan je denkt
Volgens Monique van Dijk, onderzoeker van de Tilburg School of Catholic Theology, is de tendens dat jongeren minder geloven. “We hebben echter een open vraag gesteld waar de jongeren zelf konden opschrijven wat ze belangrijk vinden aan religie en geloof. Dan blijkt er meer geloof te zijn dan je in cijfers terugziet.”
 
Inspiratie
Jongeren geven aan zich vooral door iemand uit hun eigen omgeving te laten inspireren (ouders, familie vrienden, 58 procent). Daarna volgen film- en popsterren (55 procent), sporters (48 procent) en wereldleiders (40 procent). Ruim een derde noemt grondleggers van een religie.
 
Van Dijk benadrukt dat een volwassene die met een scholier over geloof spreekt, vooral vanuit zijn hart moet praten. “Dan ervaart de jongere dat het voor jou ‘echt’ is.”
 
 
Bron: ND

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons