Een bemoedigend duwtje voor dertigers

Gastblogger Elsbeth Gruteke over de 'God van de dertigers'

in Christelijk Nieuws

Wie is de God van dertigers? Dat is de vraag die vanavond centraal staat in een gesprek met vier dertigers in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Aan mij de eer, om als veertiger, dat gesprek in goede banen te leiden.

Wie is de God van dertigers? Eerst vond ik dat een beetje een rare vraag, God is toch immers altijd dezelfde? Zoals in de Bijbel staat over Jezus dat Hij gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid, zo geldt dat toch ook voor God?
Zeker, maar de vraag van de dertigers is eigenlijk een andere. Zij vragen wat ze aan moeten met de christelijke traditie die ze van hun ouders mee hebben gekregen. Wat nemen ze mee, wat laten ze liggen, kunnen ze er nog iets mee en willen ze zich er wel aan binden?

Eigen weg
Vier dertigers komen aan het woord, Emiel Hakkenes, Rikko Voorberg, Geeske Hoving en Tonnie/Broeder Dieleman. Geen van hen is doorgegaan op de weg die hun ouders hen wees - althans niet op de manier van de ouders. Twee van de vier zijn nog altijd actief in de kerk, de andere twee hebben daar, min of meer, bewust afscheid van genomen.

Eenzaam
Het zijn mooie levens, de levens van de dertigers. Ze zijn goed opgeleid en ze kunnen hun leven helemaal zelf vormgeven - daarbij niet gehinderd door tradities of conventies. Daarin schuilt ook iets ingewikkelds. De grote individualiteit betekent ook nogal eens het ontbreken van een vanzelfsprekende gemeenschap waarin het leven vorm kan krijgen. Alle keuzes moeten de dertigers zelf maken, niets is meer vanzelfsprekend. Dat is mooi, maar het maakt ook eenzaam, en wat nu als het allemaal niet zo goed lukt?

Traditie
Als veertiger zie ik ook de mooie kant van de traditie en de gemeenschap waarin die traditie vorm krijgt. Ik heb ze nodig om gedragen te worden in mijn geloof, om gevoed te worden en om mijzelf te kunnen geven aan anderen. De traditie en de gemeenschap spreken me tegen en moedigen me aan, irriteren me en dagen me uit. Ik kan niet zonder. En de dertigers? Die vinden ongetwijfeld zelf hun weg wel, met af en toe een bemoedigend duwtje van veertigers, vijftigers, zestigers en zeventigers.

Elsbeth Gruteke is historica en presentator van Dit is de Dag op Radio 1 (maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 15.30 uur). Daarnaast studeert Elsbeth theologie aan de PThU in Amsterdam.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons