Ds. Karin van den Broeke in bestuur Wereldraad

Preses van PKN-synode nu lid van algemeen bestuur Wereldraad van Kerken

in Christelijk Nieuws

De Wereldraad van Kerken heeft dominee Karin van den Broeke, preses van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), gekozen tot lid van het algemeen bestuur van de Wereldraad van Kerken.

Ze is de opvolger van drs. Marloes Keller, die sinds de vorige assemblee in Porte Alegre (2006) in het bestuur zit. Elke zesjaarlijkse assemblee kiest een nieuw bestuur dat uit 150 leden bestaat.
 
Andere Nederlanders in het bestuur zijn dr. Joris Vercammen (Oud-Katholieke Kerk) en prof. Fernando Enns (Algemene Doopsgezinde Sociëteit).
 
Blog
Een aantal dagen geleden schreef Van den Broeke een blog over haar ervaringen tijdens de assemblee in Zuid-Korea. “Prachtig om je zo wereldwijd verbonden te weten. Met mensen die ieder in hun eigen situatie verlangen naar recht en vrede, die dat ook elkaar toewensen. Die zich realiseren dat ieder mens daar op zijn of haar manier iets aan moet en kan bijdragen. Die tegelijkertijd weten dat ze dat alleen maar kunnen omdat ze zich opgenomen weten in een grote beweging die God met ons gaat.”

 
Bron: ND
Foto: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons