De erfenis van John F. Kennedy: 10 geloofsuitspraken

De bekendste uitspraken van Kennedy over God en de samenleving

in Christelijk Nieuws

Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat voormalig president John F. Kennedy werd vermoord. Op 22 november 1963 werd hij op 46 jarige leeftijd doodgeschoten in Dallas. De katholieke Kennedy geloofde in absolute scheiding van kerk en staat maar schroomde niet om zich als president krachtig uit te laten over God en de samenleving.

EO.nl/geloven stelde een top 10 samen van uitspraken waarin Kennedy zich uitlaat over God, Israel en (christelijke) idealen.

10. “Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.” 
"Vraag niet wat je land voor jou kan doen, vraag jezelf wat je kan doen voor jouw land." 

9. “Israel was not created in order to disappear. Israel will endure and flourish.” 
Israel is niet gemaakt om te verdwijnen. Israel zal blijven bestaan en het zal zelfs groeien en bloeien."

8. “We must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them.”
"We mogen nooit vergeten dat het niet gaat om het uiten van woorden maar om ze te ‘leven’."

7. “It is an unfortunate fact that we can secure peace only by preparing for war.”
"Het is een betreurenswaardig feit dat we alleen de vrede kunnen bewaren als we ons voorbereiden op oorlog."

6. "Geography has made us neighbors. History has made us friends. Economics has made us partners, and necessity has made us allies. Those whom God has so joined together, let no man put asunder."
"Aardrijkskunde heeft ons buren gemaakt. De geschiedenis heeft ons gemaakt tot vrienden. Economie heeft ons partners gemaakt en de noodzaak heeft ons bondgenoten gemaakt. Dat wat God heeft samengebracht mag een mens niet scheiden.”

5. "If we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity." 
"Als we geen eind kunnen maken aan onze verschillen, laten we dan in ieder geval de wereld een veilige plek maken voor de diversiteit."

4. "We are not here to curse the darkness, but to light a candle that can guide us through that darkness to a safe and sane future. For the world is changing. The old era is ending. The old ways will not do."
"We zijn hier niet om de duisternis te vervloeken, maar om een kaars aan te steken die ons kan begeleiden door de duisternis naar een veilige en gezonde toekomst. De wereld verandert. Het oude tijdperk is ten einde."

3. "As we face the coming challenge, we, too, shall wait upon the Lord, and ask that he renew our strength. Then shall we be equal to the test. Then, we shall not be weary. And then we shall prevail."
"Als er een nieuwe uitdaging op ons wacht, moeten ook wij wachten op de Heer en vragen of Hij onze kracht willen vernieuwen. Dan kunnen we de strijd aangaan. We zullen niet vermoeid zijn. En we zullen overwinnen." 

2."Do not pray for easy lives, pray to be stronger men."
"Bid niet voor gemakkelijke levens. Bid om sterker te worden."

1. “Abraham Lincoln said 100 years ago: God, and I know He hates injustice. I see the storm coming and I know His hand is in it. But if He has a place and a part for me, I belive that I am ready.’ Now, one hundred years later, when the issue is still freedom or slavery, we know there is a God and we know He hates injustice. We see the storm coming, and we know His hand is in it. But if He has a place and a part for me, I believe that we are ready."
"Abraham Lincoln zei 100 jaar geleden: God bestaat en Hij haat onrecht. Ik zie de storm komen maar ik weet dat Hij de controle heeft. Als ik onderdeel van Zijn plan mag zijn dan geloof ik dat ik er klaar voor ben'. Nu, honderd jaar later, zijn we nog steeds aan het worstelen tussen vrijheid en slavernij. We weten dat er een God is en wij weten dat Hij onrecht haat. We zien de storm komen en we weten dat Hij de controle heeft. Als ik onderdeel mag uitmaken van Zijn plan dan geloof ik dat we er klaar voor zijn'."
 
Ondanks bovenstaande uitspraken geloofde Kennedy in een absolute scheiding van kerk en staat. In de onderstaande toespraak (campagne voor het presidentschap) legt Kennedy uit hoe hij religie in Amerika ziet en hoe hij als overtuigd Christen Amerika wil leiden naar 'religieuze vrijheid'.
 
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZmQCwXM9X6o" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe>

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons