"Christelijke identiteit juist nu belangrijk"

Prof. dr. Roel Kuiper geeft minicollege op ‘Leven & Geloven’ beurs

in Geloven

Roel Kuiper bekleedt vanaf januari 2014 de buitengewone leerstoel ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’ aan de TU Kampen. Vandaag geeft hij op de ‘Leven & Geloven’ beurs zijn alvast zijn eerste minicollege over dit onderwerp. EO.nl/Geloven interviewt hem over dit college.

Een minicollege over de toekomst van christelijke identiteit, wat moeten we ons daar bij voorstellen?
Het wordt een interactief college, waarin ik de bezoekers ga vragen welke vragen rondom christelijke identiteit zij belangrijk vinden. Ook ben ik benieuwd hoe zij denken over christelijke identiteit. Er is op dit moment namelijk veel discussie over de vormgeving van de christelijke identiteit. Zowel binnen de christelijke politiek, als op terreinen als zorg en onderwijs. Er is eigenlijk geen terrein waar geen vragen worden gesteld die met christelijke identiteit te maken hebben.
 
In welke mate is christelijke identiteit vaststaand gegeven?
Christelijke identiteit is enerzijds iets bewegelijks, het gaat mee met de tijd. Maar anderzijds ook een vaststaand gegeven. Want christelijke identiteit is verbonden met leven in navolging van Christus. Leven in navolging van Christus is dynamisch en een voortdurende ontwikkeling. Maar het is houdt ook in dat we moeten vasthouden aan de opdracht van Christus.
 
Hoe kijkt u aan tegen onze steeds verder geseculariseerde samenleving? Heeft dit gevolgen voor de christelijke identiteit?
Juist in deze seculiere wereld moeten christenen zoutend zout zijn. Christelijke identiteit moet juist nu in deze mediagevoelige tijd heel zichtbaar zijn. We leven in een tijd waarin het er op aan komt waar we voor staan. En ik zie dat ook gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het Goot 500 event (red. evenement over recht en gerechtigheid) dat dit weekend plaatsvindt. Of de Nationale Synode van vorig weekend waarin werd nagedacht over eenheid onder christenen.
 
Welke boodschap hoopt u de bezoekers mee te geven?
Dat het belangrijk is dat we vruchtbare discussies hebben over christelijke identiteit. Discussies die ons verder helpen om samen krachtiger te worden. Ik ben dan ook blij met de ontwikkeling dat christenen elkaar opzoeken om krachtiger te worden. En samen verbindende vormen van identiteit zoeken. Dat zie ook als mijn opdracht in Kampen.
 
 
Prof. dr. Kuiper is nu voor een dag in de week bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. In januari begint hij als buitengewoon hoogleraar ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’ aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen.
 
Dit artikel is het derde deel in een drieluik over de workshops tijdens Leven & Geloven.
 
Meer informatie over de beurs Leven & Geloven 
Het programma van de beurs Leven & Geloven

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons