Zeven redenen waarom je kerk te druk is

Christian Post legt uit waarom een gemeente te veel activiteiten organiseert

in Christelijk Nieuws

Veel kerken organiseren bijeenkomsten naast de gebruikelijke diensten op zondag. Sommige kerken hebben zelfs op elke dag van de week een activiteit. Dat kan echter ook nadelig zijn voor de gemeente en de kerk. In dat geval is het beter om bepaalde activiteiten te schrappen. Christian Post zet zeven redenen op een rij.

1. Een te groot aanbod aan activiteiten zorgt ervoor dat je leden geestelijk minder groeien. Sommige leden zijn zo druk met kerkelijke activiteiten dat ze geen tijd meer over hebben om de Bijbel te lezen. 

2. Een te drukke kerk evalueert nauwelijks de resultaten van de activiteiten. Kerkleiders gaan er vaak gedachteloos vanuit dat de drukte een teken is van vruchtbaarheid, terwijl dat niet altijd zo hoeft te zijn. 

3. Kerken die zich richten op activiteiten, zijn vaak naar binnen gekeerd. De diensten en andere activiteiten zijn gericht op de leden, zodat niet-kerkelijken zich niet welkom voelen. 

4. Een te drukke kerk kan nadelig zijn voor gezinnen. Veel kerken organiseren aparte activiteiten voor kinderen, jongeren, jong-volwassenen en ouderen. Familieleden spreken elkaar daarom minder en hebben vanuit de kerk geen gezamenlijke geloofsbeleving. 

5. Misschien vergezocht, maar een te groot aanbod aan activiteiten kan een burnout veroorzaken bij kerkleden. Dat heeft verregaande gevolgen voor het persoonlijke leven. De kerk mag nooit de oorzaak zijn van een burnout bij een betrokken lid. 

6. Het is moeilijk om al die activiteiten op een goed niveau uit te voeren. Het is beter minder samenkomsten te organiseren zodat kwaliteit gewaarborgd kan blijven. Kwaliteit gaat voor kwantiteit!

7. Drukke kerken missen vaak een duidelijke visie. Omdat kerken zich met zoveel dingen tegelijk bezig houden, is het onduidelijk voor de leden waar de prioriteit ligt.

Ben je het eens met bovenstaande punten? Stel eens een lijst op van alle activiteiten die je kerk organiseert. Praat met de kerkleiding om ervoor te zorgen dat er een duidelijke focus komt in de samenkomsten. Vaak is het mogelijk om verschillende activiteiten samen te voegen. Een goede tip is het tegelijk plannen van bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen, waarbij een gedeelte van het programma plenair is. Een laatste mogelijkheid is het in goed overleg verminderen of het definitief stoppen van bepaalde activiteiten. 

Ben je van mening dat een kerk niet druk genoeg kan zijn? Is een groot aanbod van activiteiten juist goed voor de gemeente en houdt het meer mensen bij Jezus? Reageer op dit artikel!

Bron: Christian Post

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons