Trends in de samenleving en kansen voor kerken

Verslag ‘Urban Expression look & feel event’ met James Kennedy

in Christelijk Nieuws

‘In de trendrede – de tegenhanger van de troonrede – voorspellen de toekomstdenkers van Nederland een ontwikkeling van de logica van anonieme bureaucratische instellingen en structuren naar de logica van bevlogen, op elkaar betrokken mensen. Zij vormen de krachtbronnen van de toekomst. In het kielzog hiervan wint de directe omgeving aan betekenis.’

Deze uitspraak van Hans Blok, adviseur maatschappelijke ontwikkeling, is het prikkelende startschot voor een interactief vraaggesprek met prof. James Kennedy, hoogleraar Nederlands geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Dit vraaggesprek vond plaats op het Urban Expression look & feel event, 28 september in Amersfoort. Het evenement werd georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in creatieve gemeentestichting in aandachtswijken. Het thema van de dag: ‘Trends in de samenleving en kansen voor kerken.' Kennedy herkent de geschetste ontwikkeling uit de inleiding. Hij plaatst hierbij de kanttekening dat instituties zoals overheid en kerken nodig zullen blijven . “Maar instituties zijn vaak ontzield, waardoor het  bureaucratische systemen worden. Waar is bezieling te vinden die nodig is voor een nieuw tijdperk?”

Verbinding met de leefwereld
“We zien dat bestaande systemen tekort schieten, zoals het systeem van de verzorgingsstaat. Daardoor zullen er steeds meer leemten vallen, bijvoorbeeld in de zorg voor mensen. In plaats van oplossen door structuren, zie je mensen in buurten samen alternatieven bedenken, die direct verbonden zijn met de eigen leefwereld en daardoor origineler en authentieker. Hier liggen kansen voor kerken.”

De bestaande kerken blijven volgens Kennedy van waarde als instellingen. “Het instituut kerk moet wel op de schop en het moet meer aansluiting zoeken bij de leefwereld van mensen. Het ontbreekt de kerken vaak aan durf, vertrouwen  en deskundigheid. Kerken weten vaak niet hoe de aansluiting te maken met de leefwereld.” Hierin kunnen zij leren van pionierende gemeentestichting als Urban Expression, dat met teams  aanwezig is in het ´weefsel´ van de buurten in aandachtswijken en oude volkswijken. 

Duurzaamheid
Bevlogen en betrokken mensen die nieuwe kerken stichten in achterstandswijken. Dat klinkt erg mooi. Tegelijkertijd is een dergelijk initiatief kwetsbaar en rijst de vraag naar de duurzaamheid van wat zij in gang zetten. Kennedy gelooft dat bestaande kerken en pionierende gemeentestichting elkaar nodig hebben. Bestaande kerken kunnen meeleven en zij kunnen  voor pioniers een plek zijn om op adem te komen. Kennedy onderstreept het belang voor teams van Urban Expression om te putten uit eigen bronnen voor bezieling, de Woorden van God, gebed en studie.

Kennedy toont zich betrokken bij het werk van Urban Expressionteams in de aandachtswijken. “Gebieden van armoede zijn te veel verwaarloosd door de kerk. Dit zijn gebieden en wijken waar de kerk bij uitstek aanwezig hoort te zijn.” Het werk van Urban Expressionteams vindt plaats in de marge: zowel de marge van de samenleving als de marge van de kerk. Dat is een kwetsbare positie. “Daarom zijn verbindingen met de bestaande kerk  belangrijk: om samen te leren, in onze eigen leefwereld, in een veranderende tijd.”

“Wij zijn vooral zelf veel aan het leren door aanwezig te zijn in de wijk,” vertelt Oeds Blok uit eigen ervaring. Hij is begonnen met een buurtkerk in de Amersfoortse wijk Soesterkwartier, in verbinding met de Baptistengemeente Amersfoort. “De kwetsbaarheid van mensen in de wijk die ik ontmoet, ontwapent mij om ook kwetsbaar te durven zijn. Verder merk ik dat ik soms meer een oordeel klaar heb dan ik dacht. Bijvoorbeeld toen ik met iemand in gesprek was over sterrenbeelden en karma. Ik leer meer te luisteren, benieuwd te zijn, door te vragen. Dat levert mooie ontmoetingen op.”

Missie
De missie van Urban Expression is creatieve gemeentestichting in aandachtswijken en oude volkswijken. Het aantal teams groeide in 2012 van vier naar acht teams. Vier nieuwe initiatieven zijn in voorbereiding.  Coördinator Oeds Blok: “God is mensen aan het roepen, zo lijkt het.” Met het ‘Look & feel event’ wil Urban Expression de band met de achterban verstevigen. Naast de 40 volwassenen waren er zo’n 25 kinderen, die zich prima vermaakten met skelteren en een suikerspin. Oeds: “Geweldig, zo’n groep betrokken mensen om ons heen!” 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons