Steeds meer armen kloppen aan bij kerk

Kerken handelen diaconaal in navolging van Jezus

in Christelijk Nieuws

Ondanks het hoge welvaartsniveau in Nederland hebben grote groepen mensen in ons land moeite om het hoofd boven water te houden. Welke rol spelen kerkelijke instanties bij het bestrijden van armoede? ‘Kerk in Actie’ deed onderzoek naar de diaconale hulpverlening door kerken.

Armoede heeft vele gezichten. Nederland telt 130 voedselbanken waarvan 60.000 huishoudens, of 150.000 mensen, gebruik moeten maken. Hiernaast is er ook sprake van zogeheten ‘stille armoede’: armoede die zich afspeelt achter de voordeuren van mensen die er op het eerste gezicht vaak niet arm uitzien. Dit zijn vaak ouderen, uitkeringsgerechtigden, vluchtelingen, illegalen, betaald werkende mensen die onder de armoedegrens leven, arbeidsmigranten, maar ook kleine zelfstandige ondernemers of familiebedrijven.
 
Rol van kerken
Kerken zitten niet stil wanneer het gaat om de armoede in Nederland. De Bijbel roept christelijke gemeenschappen op om zich te verbinden met mensen in nood: een voorbeeld is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De beweging van ‘goed doen en recht doen’ in navolging van Jezus biedt het fundament van al het diaconale handelen.
 
Uit het onderzoek blijkt dat er in 2012 iedere dag meer dan 100 keer werd aangeklopt bij de kerken. De grootste reden hiervoor is de toenemende schuldenproblematiek. Tussen 2009 en 2012 is het totaal aantal hulpvragen bij de kerken met ruim 15 procent gestegen tot bijna 40.000.
 
Kerken gaven in 2012 voor bijna 30 miljoen euro aan financiële hulp. Daarnaast bieden diaconale organisaties veel immateriële hulp, stellen ze hun kerkgebouw ter beschikking en zijn actief op allerlei platforms om mensen met financiële problemen te steunen. Omgerekend hebben ze voor 53 miljoen euro aan vrijwilligerswerk geleverd om armoedeproblemen op te lossen.
 
Aanbevelingen
In het onderzoek worden een aantal aanbevelingen gedaan. Zo zou de landelijke overheid schuldenproblemen (preventief) moeten aanpakken door wetgeving en maatregelen te ontwikkelen en moeten lokale overheden de gemeentelijke dienstverlening verbeteren.
 
Ook worden er concrete tips gegeven aan kerken om zit in te zetten voor gerechtigheid en barmhartigheid: zo wordt er gewezen op de Mensenrechtendag op 10 december en wordt er opgeroepen mee te doen aan kerstpakkettenactie in de feestmaand. ‘Helpen waar geen ander helpt’, ‘helpen onder protest’ en ‘helpen met perspectief’ zijn de drie leidende principes voor de diaconie.
 

Bron: Kerk in Actie

+ Bekijk het volledige Armoedeonderzoek 2013

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons