Sleutels voor wereldzending

in Christelijk Nieuws

Hoe geef je wereldzending vorm? Over die vraag sprak de oprichter van zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie George Verwer afgelopen zondag in De Rank in Utrecht.

George pakte een grote wereldbol op, die opgeblazen stond op het podium en zei: “Ik geloof dat als iedereen een wereldkaart zou hebben, deze voor de tv hangt en gaat bidden voor de wereld dit een grote impact heeft in deze wereld.”

Het hart van Operatie Mobilisatie
George Verwer stelt dat het hart van Operatie Mobilisatie Mattheus 9:35-38 is: Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: “De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

Doe wat Jezus zou doen
Verwer vervolgt: “Jezus was een man van actie, hij genas en verkondigde. Overal vertelt de Bijbel ons om hetzelfde als Jezus te doen. Dus iedere christen zou op wat voor manier dan ook betrokken moeten zijn bij het verspreiden van het evangelie. Geef één jaar aan Operatie Mobilisatie, bijvoorbeeld voor het werk onder moslims. In ruil voor welke carrière dan ook. Er werken nu 1000 mensen voor Operatie Mobilisatie in islamitische landen. Maar er zijn meer mensen nodig die bereid zijn om daar te gaan werken.”

Tot slot gaf George zijn publiek de opdracht om deze week te bidden voor de mensen die zich inzetten voor de zending. Daarnaast daagde hij zijn toeschouwers uit om eens een praatje te maken met een moslim. “Je hoeft niet direct die persoon te bekeren of met de Bijbel om de oren te slaan. Maar vraag eerst eens gewoon naar zijn of haar achtergrond.”
 
Foto: Operatie Mobilisatie

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons