Protestantse feestdag voor Maria in PKN bepleit

in Christelijk Nieuws

Het wordt tijd dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een feest ter gedachtenis van Maria opneemt. Dat vindt dr. Hans Kronenburg uit Zeist. Voor de tweede maal, na eerder in 2010, vond gisteren in Leeuwarden de Mariaprocessie plaats.

Vanaf de Bonifatiuskerk ging het beeld naar de Dominicuskerk. De historische sporen van het beeld en de devotie gaan terug tot begin zestiende eeuw. Toen had het beeld een centrale plaats in de St. Vitus van de Oldehove, ooit de kathedraal van het bisdom Leeuwarden, waarvan enkel de toren overbleef. 

De predikant vindt dat "Maria model staat voor de kerk en de individuele gelovige". Hij verwijst naar een document van de Wereldraad van Kerken dat volgende maand besproken wordt in Zuid-Korea. "Hierin wordt zij getypeerd als een belangrijk voorbeeld voor allen die de volheid van het leven in de christelijke gemeenschap proberen te verstaan."

Volgens Kronenburg hebben protestanten "te lang niets gedaan" met de wijze waarop vanuit katholiek perspectief naar Maria wordt gekeken. In het Dienstboek van de PKN zou daarom een feest ter gedachtenis van Maria, bijvoorbeeld de Annunciatie (25 maart) opgenomen moeten worden.

Bron: HetGoedeLeven

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons