Kritisch Katholieken schrijven brief aan Eijk

Aanleiding is ontslag van Harry Huisintveld

in Christelijk Nieuws

De Vereniging van Kritisch Katholieken Mariënburg heeft dit weekeinde een brief geschreven aan kardinaal Eijk. De Vereniging omschrijft het thema als volgt: 'Wanneer zullen barmhartigheid en liefde hier in de kerk van Nederland weer de plaats innemen van kille sanering?'

De aanleiding voor de brief is het optreden van de kardinaal tegen pastor Harry Huisintveld, de dominicaner pater die is ontslagen als parochie-assistent nadat hij liturgische voorschriften voor de viering van de Heilige Mis schond op Witte Donderdag in de parochie Sint Jan de Doper Vecht in Venen in Maarssen.

Huisintveld deed onlangs in Dit Is De Dag uit de doeken waarom hij zich niet aan de voorschriften hield. 

Hieronder leest u de integrale tekst van de brief. Er is een afschrift gestuurd aan de nuntius.

Geachte kardinaal Eijk,

De kerk heeft zich soms laten inkapselen in details en kleine voorschriftjes. Het belangrijkste is nochtans de blijde boodschap: 'Jezus Christus heeft je gered!'

Daarom dienen de kerkdienaars wezenlijk dienaars van de barmhartigheid te zijn. Organisatorische en structurele hervormingen zijn slechts bijkomstig, ze komen pas naderhand. De eerste hervorming dient zich te concentreren op een zekere ingesteldheid, namelijk de bedienaren van het evangelie moeten personen zijn die het hart van de mensen kunnen aanwakkeren, die in staat zijn samen met hen dwars door de nacht te stappen, die een dialoog kunnen voeren en die tevens kunnen afdalen in die nacht of duisternis zonder zichzelf te verliezen.

Het Volk Gods wenst pastores, herders, en geen functionarissen of een staatsclerus.

Dit zei paus Franciscus in het interview dat hij onlangs gaf aan het blad La Civiltà Cattolica. Het lijkt wel of de paus hierbij onze goede pastor pater Harry Huisintveld o.p. voor ogen had, die door u voor één jaar is geschorst op grond van formele 'afwijkingen' begaan bij het vieren van de liturgie.

Hoe is het toch mogelijk dat u als kardinaal, dus als een van de hoogste functionarissen in de rooms-katholieke kerk, volledig tegengesteld handelt aan wat de hoogste herder in onze kerk ons voorhoudt?  

Een priester die volgens iedereen die met hem te maken heeft, een voorbeeld is van een goede herder die midden tussen de mensen staat, wordt door u op formele gronden geschorst. Niet alleen hij is daar het slachtoffer van, maar ook al diegenen die om hem heen die van hem de warmte ervaren die hij in zijn omgeving uitstraalt.

Wanneer komt er toch eens een einde aan het rigide beleid dat in onze kerkprovincie, in dit geval in uw aartsbisdom? 

Wanneer zullen barmhartigheid en liefde hier in de kerk van Nederland weer de plaats innemen van kille sanering en regelgeving?

Wanneer houdt dat wegjagen uit de kerk van goede gelovigen nu eens op?

Kan dat nu eens een keer afgelopen zijn?

Vandaag zijn bijna 300 trouwe katholieken -  overigens meer dan trouw aan de paus dan aan de Nederlandse kerkleiding -  in Amersfoort bijeen. Zij betuigen hun steun aan pastor Harry Huisintveld en zijn parochie, en verzoeken u met klem vandaag nog de maatregelen die u tegen hem hebt genomen, ongedaan te maken.

De deelnemers aan het congres van Mariënburg.

Bron: IKON

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons