Honderden christenen op zoek naar één kerk

in Christelijk Nieuws

Honderden christenen uit meer dan 50 kerk- en geloofsgemeenschappen buigen zich vrijdag en zaterdag over de vraag of er niet één kerk zou moeten zijn voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot het christelijk geloof.

Uit een onderzoek dat voor de landelijke kerkvergadering is gehouden, bleek deze week dat 91 procent van de gelovigen zich schaamt voor de verdeeldheid in met name de protestantse kerk. Maar tegelijkertijd acht ook meer dan de helft van de 4000 ondervraagden de kans dat er één kerk komt heel klein. Daarvoor zijn er te veel verschillende opvattingen, bijvoorbeeld over het (homo)huwelijk.

Vrijdag verschijnt ook de speciaal voor de synode gemaakte glossy Dordt!. Vrijdagmiddag kan iedereen die dat wil via Twitter deelnemen aan het centrale debat over het thema. De synode eindigt zaterdagochtend met een viering in de Grote Kerk.

 

Bron: ANP
Foto: ANP - Synode Dordrecht 2010

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons