Heidelbergse Catechismus vertaald in Fries

Friese catechismus zaterdag gepresenteerd in Franeker

in Christelijk Nieuws

In de Martinikerk in Franeker is zaterdagmiddag een Friese vertaling van de Heidelbergse Catechismus gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst werd het eerste exemplaar aangeboden aan prof. dr. H. van den Belt, bijzonder hoogleraar gereformeerde godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dominee De Jong, voorzitter van het deputaatschap Friese erediensten, acht de vertaling van noodzakelijk belang. "Fries is de taal waar ik in denk en voel. Als ik de catechismus in het Nederlands lees, denk ik: Had ik dat maar in het Fries geleerd. De catechismus gaat over zaken van het hart, had ik die ook maar geleerd met de taal van mijn hart," aldus De Jong in het Reformatorisch Dagblad.

Professor Van den Belt sprak na de presentatie een lezing uit. In de lezing ging hij in op de historische context van de catechismus.

Naast de catechismus vertaalde het deputaatschap ook al de Nederlandse Geloofsbelijdenis, het doopformulier en diverse psalmen. Momenteel wordt er aan een vertaling van het nieuwe Liedboek gewerkt. Een Friese versie van de Dordtse Leerregels laat nog even op zich wachten. 

Lees een uitgebreid verslag van de presentatie bij het Reformatorisch Dagblad. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons