FILM | Zijn verstandelijk beperkten ballast?

Wanneer zag jij voor het laatst een verstandelijk beperkte in de kerk?

Gabrielle en Martin zijn begin twintig en gek op elkaar. Ze ontmoeten elkaar dagelijks in de daginrichting, omdat ze allebei verstandelijk beperkt zijn. De film ‘Gabrielle’ brengt de dilemma’s van het stel indringend in beeld.

Zonder toezicht zonderen ze zich graag samen af, zodat ze aan elkaar kunnen zitten, maar daar hebben de wederzijdse voogden (en vooral Martins moeder) veel moeite mee. Dit zijn complexe zaken, ook omdat Gabrielle wil trouwen en een kind met Martin wil.

Het idee dat Gabrielle zwanger zou kunnen worden, daar wil helemaal niemand aan denken. Dus om de geliefden uit elkaar te houden mag Martin van zijn moeder niet meer naar de inrichting.
 
Afgezonderd
De film brengt een ethisch vraagstuk in beeld waar je u tegen zegt - en waar we liever niet over nadenken. Maar zodra je dat wél doet, dan valt allereerst op dat verstandelijk beperkten bijna afgezonderd zijn van de samenleving. De meeste inrichtingen zitten bijvoorbeeld in het bos, ver van de bewoonde wereld.
 
Natuurlijk, de buitenwereld is vol gevaren. Daar komt Gabrielle ook achter. Ze is volwassen en wil zielsgraag zelfstandig wonen en haar leven zelf bepalen. Ze loopt weg, maar verdwaalt in de enge grote stad voordat ze wordt gevonden. Alleen een drukke weg oversteken kan al een hachelijk avontuur zijn.
 
Maar wanneer worden voogden bewakers? Gun je verstandelijk beperkten de kans om ook enig risico te lopen, of kunnen ze maar het best opgesloten worden?
 
Ballast?
Zijn verstandelijk beperkten ballast? Dat hangt van het doel van het leven af. Als het hoogste doel van het leven prestatie is, dan staan mensen die niet presteren per definitie in de weg. Maar Jezus zegt dat ons doel is om God en je naaste lief te hebben.
 
Dan nog een vraag: hoe vult het lichaam van Christus dat gebod eigenlijk in? Wanneer was de laatste keer dat je verstandelijk beperkten geïntegreerd in de kerk zag? Waar ze voor de verandering eens niet enkel omringd worden door personeel, betaald om naar hen om te zien? Maar waar ze optrekken met mensen die er misschien wel voor kiezen om vrienden te worden met verstandelijk beperkten?
 
Auteur: Geert Heetebrij

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons