FILM | Onderhandelde Luther met een terrorist?

'Kohlhaas' leert dat vergelding niet de oplossing is

De 16e eeuwse rijke paardenhandelaar Michael Kohlhaas leidt een gelukkig en vroom leven, totdat een landheer hem vreselijk onrecht aandoet. Omdat de dader een invloedrijke baron is, krijgt Kohlhaas nul op rekest bij de rechtbank. Hij neemt daarop het recht in eigen hand met een wraaktocht op het kasteel van de baron. Maar de baron ontkomt. De achtervolging leidt tot een boerenopstand; met Kohlhaas als een soort Robin Hood, die met zijn rebellenleger de gevestigde orde bedreigt.

Met een leger van honderden volgelingen is hij ongrijpbaar geworden. Wordt hij een krijgsheer? Kohlhaas spreekt zelfs recht in eigen kring door volgelingen hard te straffen wanneer ze op eigen houtje gaan plunderen.
 
Vergelding is klein denken
In zijn kamp krijgt hij een persoonlijk bezoek van de hervormer Maarten Luther (zelf in conflict met de gevestigde orde) die hem op zijn geloof aanspreekt. Is dit de weg voor een christen? Wat doet Kohlhaas zijn volgelingen en hun gezinnen aan met zijn persoonlijke oorlog? Is zijn kruistocht gerechtvaardigd?
 
Luther bezweert hem zijn wapens neer te leggen, zijn opstand te staken, zijn vijand te vergeven en Jezus in zijn lijden te volgen. Vergelding is klein denken: de oorzaak van geweld is geestelijk, de oplossing tot geweld moet dat ook zijn. De vicieuze cirkel van het kwaad kan op geen andere manier gebroken worden.
 
Maar Kohlhaas’ eis blijft overeind: hij wil enkel dat hem recht wordt verschaft.
 
Amnestie
Dan belooft de prinses Kohlhaas amnestie en een eerlijk proces, in ruil voor het staken van zijn opstand en het neerleggen en inleveren van alle wapens. Een moeilijke beslissing. Kiest Kohlhaas voor wereldse macht of zichzelf ontkennen, zijn kruis op zich nemen, en Jezus volgen?
 
En is de prinses te vertrouwen of zal een ontwapende Kohlhaas Jezus’ lijdensweg tot het bittere einde moeten volgen?
 
Auteur: Geert Heetebrij

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons