'Duurzaamheid is een levensstijl'

in Geloven

Als duurzaamheidscoach komt Anastasia Kellermann (45) over de vloer bij grote bedrijven en overheden. Maar ook 'gewone' burgers kunnen veel teweegbrengen. "Verander je levensstijl, en doe dat mét God. Je zult er niet slechter van worden!"

Dat we zuinig moeten zijn op de aarde, begreep Anastasia al vroeg. Ze groeide op in Zwitserland, te midden van prachtige natuur waar de inwoners netjes mee omgingen. "Voor mij was dat vanzelfsprekend, maar als we een keer de grens overgingen, ergerde ik me aan alle rommel op straat. Het gevoel dat ik geroepen was om daar iets aan te doen, heeft me nooit meer losgelaten."

Daarom zegde ze in 2002 haar baan als commercieel advocate op en liet zich omscholen om bedrijven en overheden te adviseren over duurzaam ondernemen. Ze schreef er een boek over, The S-Factor. Tegelijk verlangt ze ernaar om meer christenen bij haar strijd te betrekken. "Vaak associëren zij duurzaamheid alleen met zorg voor het milieu, terwijl het juist gaat over het leven van je naaste dat wordt bedreigd. Beseffen we wel dat er iedere dag honderdduizend mensen op de vlucht zijn voor de gevolgen van klimaatverandering? Oogsten, huizen en infrastructuur worden vooral in arme landen verwoest door droogte, storm en overstromingen. Nog nooit is het klimaat zo snel veranderd als de afgelopen jaren. Dat komt door onze dagelijkse keuzes die leiden tot uitputting van de aarde en meer uitstoot van broeikasgassen, zoals vlees eten, in auto's op benzine of diesel rijden en producten uit verre landen kopen." Ze merkt dat christenen zich daar weinig van bewust zijn. "We zijn goed in het geven van geld aan goede doelen, maar pas liever je levensstijl aan! Dat vraagt iets anders van ons."

Carpoolen

Dat laatste vraagt in elk geval om het maken van bewuste keuzes, merkt Anastasia in haar eigen leven. "Ik bekijk per dag hoe ik van A naar B reis en probeer daar creatief in te zijn. Soms moet je een deel van de reis met de auto afleggen, maar kun je daarna in de trein stappen. Als je je geen elektrische auto kunt veroorloven, probeer dan eens wat minder vanzelfsprekend in de auto te stappen, zonder dat je daar verder bij nadenkt."

Toch gaan mensen vaak niet carpoolen uit naastenliefde, maar gewoon omdat het goedkoper is. Niet zo'n principiële reden dus. "Maar waarom zou dat niet mogen? Je zult vanzelf merken dat samen reizen gezelliger is en je voert gesprekken die je eerder niet had. Maar ik hoop dat christenen ook bewust nadenken over de liefde voor hun naaste elders op de wereld, en voor toekomstige generaties. Daarom zouden christenen een geweldige voortrekkersrol kunnen spelen in de strijd om de wereld duurzamer te maken."

Golfbeweging

Al richt Anastasia zich in haar werk op grote bedrijven, ook kleinschalige initiatieven kunnen veel teweegbrengen. "Een steen in de vijver kan wel degelijk een golfbeweging veroorzaken, en christenen zou ik graag willen aanmoedigen om naar Jezus' aandacht voor de zieken te kijken. Hij had ook kunnen zeggen: 'Er zijn zoveel zieken; het is een druppel op de gloeiende plaat.' Toch heeft Hij men-sen genezen, Zijn boodschap verkondigd en anderen op pad gestuurd. Als we ons door Hem laten inspireren, ontdekken we dat we een verschil kunnen maken. En dat zeker met 4 miljoen christenen in Nederland," vindt Anastasia.

"Denk ook aan Paulus, die ons in Romeinen 12:2 oproept tot een vernieuwing van ons denken, juist om niet over te nemen wat de wereld doet. Laten we over ons handelen in gesprek gaan met God, en steeds vragen wat Hij van ons wil! Dat moet in het dagelijks leven aan ons te merken zijn."


Tekst: Bart van Delen
Beeld: Rogier Bos
Bron: Visie 2013, nr. 43

Anastasia's duurzame tips

* Als je water uit flessen drinkt, gebruik dan in elk geval flessen die je kunt navullen. Vul ze met kraanwater, en vraag daar met een glimlach ook om in restaurants.
* Eet minder vlees. Veeteelt veroorzaakt meer broeikasgassen dan transport.
* Zet met je straat, wijk of kerk een corporatie op om collectief zonnepanelen in te kopen.
* Koop producten via Marktplaats. Dat is milieuvriendelijker en goedkoper, want die producten zíjn al geproduceerd.
* Werp eens een blik in je kledingkast en kijk welke kleren je een andere look kunt geven, in plaats van steeds alles nieuw te kopen. Als je zelf niet handig bent met naald en draad, ga dan langs bij een naaiatelier.
* Koop groenten van het seizoen, die in de buurt verbouwd zijn. Ze hoeven dan niet per vliegtuig aangevoerd te worden uit verre streken.
* Er zijn vast veel Europese wijnen die je nog niet geproefd hebt. Dus waarom zou je er één kiezen die uit Chili of Zuid-Afrika is overgevlogen?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons