Bijbel belangrijk boek voor vrijzinnigen

in Geloven

De Bijbel neemt een belangrijke plaats in het geloof van vrijzinnigen in: zij lezen er veel in en putten er inspiratie uit. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder leden van vijf verschillende vrijzinnige organisaties.

De Bijbel neemt een belangrijke plaats in het geloof van vrijzinnigen in: zij lezen er veel in en putten er inspiratie uit. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder leden van vijf verschillende vrijzinnige organisaties.
 
Geloofsopvattingen
De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in het boek 'Dé vrijzinnigheid' dat onlangs is verschenen. Auteur Erik Jan Tillema vroeg vrijzinnigen naar hun geloofsopvattingen: hoe kijken zij tegen verschillende christelijke thema’s aan, zoals God, Jezus, de doop, de Hemel en de zonde.
 
Populair
Uit het onderzoek komt de belangrijke plaats van de Bijbel naar voren. Vrijzinnigen lezen er veel in. Meer dan de helft van de leden van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) leest er zelfs wekelijks in– buiten de kerkdienst om. Er wordt vooral uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gelezen. De verhalen uit het Nieuwe Testament zijn het meest populair.
 
Woord van God
Hoewel weinig vrijzinnigen de Bijbel zien als het letterlijke Woord van God, gelooft een groot deel van hen dat door de Bijbel God te kennen valt.

Moeilijke passages
Op de vraag of moeilijke bijbelpassages –bijvoorbeeld gericht tegen homo’s en vrouwen– uit de Bijbel geschrapt moeten worden, antwoorden vrijwel alle vrijzinnigen negatief. Zij hechten waarde aan de Bijbel in zijn geheel, inclusief de moeilijke verhalen. "Ook van moeilijke passages kun je iets leren", aldus een VVP-er.
 
De in het onderzoek betrokken vrijzinnige organisaties zijn: de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de Remonstrantse Broederschap, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en Het Apostolisch Genootschap.
 
Naar aanleiding van het boek vindt op 2 november in De Kapel in Hilversum een symposium rond de vraag 'Wat is vrijzinnig?'. Meer informatie over het symposium vindt u hier.


Bron: IKON
 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons