Winst belangrijker dan mensenrechten?

Antonie Fountain over de liefde voor geld

Ik kom uit een familie van zeilfanaten uit Nieuw Zeeland. De afgelopen weken zijn dan ook ontzettend spannend: het is de finale van de America’s Cup, ‘s werelds meest prestigieuze zeilwedstrijd. In de haven van San Francisco zeilen twee teams om deze felbegeerde beker, een ervan het Nieuw Zeelandse team. Twee zeilboten met draagvleugels, die tot drie keer sneller kunnen varen dan de wind, volgestopt met de nieuwste technologische snufjes. En het mag wat kosten. De boten kosten zo’n honderd miljoen dollar per stuk.
 
Terwijl ik naar de wedstrijd kijk op mijn computer, heb ik op de TV een voetbalwedstrijd aan staan. Ajax tegen Barcelona. Frank Snoecks, de commentator, vertelt droog dat Real Madrid erover nagedacht had de speler Neymar te kopen, voor honderd miljoen euro. Madrid vond dat te duur, maar heeft later deze zomer alsnog een andere speler wél gekocht voor honderd miljoen.
 
Eerder deze week kwam het kabinet naar buiten met haar besluit om 37 JSF’s te kopen. Voor het schamele bedrag van vier-en-een-half miljard euro. (Als je het omrekent, kosten de vliegtuigen – volgens de huidige berekeningen – dus honderdtwintig miljoen euro per stuk.) De grootste aanbesteding die Nederland ooit gedaan heeft. Oh ja, ook nog op de dag dat we elders zes miljard moeten bezuinigen. Dit alles slim gebracht op Prinsjesdag, zodat deze beslissing niet het hele nieuws zou domineren.*
 
Als ik al die astronomische bedragen bij elkaar optel, kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat er nog voldoende geld is in onze rijke westerse wereld. En ik denk aan de stelling van de filosoof Immanuel Kant, dat er een verschil is tussen zaken die een prijs kennen, en die een waardigheid kennen. Zaken met een prijs kunnen vervangen worden met andere zaken die een prijs hebben. Zaken met waardigheid, zijn waardevol van zichzelf.
 
Deze week werd in de Tweede Kamer een debat gevoerd over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En daar werd de lijn tussen prijs en waardigheid ineens flinterdun. Onze ministers vinden het weliswaar belangrijk dat bedrijven zaken doen op een manier die eerlijk is, echte consequenties worden er niet aan verbonden.
 
De visie van het kabinet is een simpele: het is aan de bedrijven zelf om een afweging te maken tussen winstgevendheid en op een eerlijke manier handel drijven. Een overheid die regels stelt? Ben je gek! Wetten maken? Ach, dat is zó 1970.
 
De waardigheid van mensenrechten en zorg dragen voor het milieu lijken het onderspit te delven tegenover de prijs van het zakendoen. Wat me brengt bij een uitspraak van Jezus: de liefde voor geld is de wortel van al het kwaad. 

* Ik ga hier bewust even niet in op het feit dat de JSF op dit moment niet in het donker en niet in de buurt van onweer mag vliegen, nog niet supersonisch kan vliegen, en dat de hele software waarop het vliegtuig moet opereren het nog niet doet.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons