Rechtpositie predikanten kan beter

Advocaat pleit voor arbocatalogus voor kerken

in Christelijk Nieuws

Kerken moeten de rechtsbescherming van hun predikanten en priester beter regelen. Dat concludeert advocaat Pieter Pel, die gister aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde op een studie naar de rechtspositie van geestelijken.

(imported body)

Kerkgenootschappen en andere religieuze gemeenschappen nemen in de Nederlandse rechtsorde een bijzondere plaats in. Vanwege het recht op vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat, mogen kerken hun organisatie inrichten volgens eigen theologische standpunten. Daarbij hoeven kerken bijvoorbeeld niet rekening te houden met arbeidsrecht, wat betekent dat kerken zelf afspraken kunnen maken over werktijden en vakantiedagen. “Een ambt is iets anders dan een contract”, licht Pel toe in het Reformatorisch Dagblad.
 
Arbeidsverhoudingen formuleren
Onder andere de Rooms-Katholieke Kerk, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken hebben het nodige te verbeteren, vindt Pel. In zijn proefschrift pleit hij onder andere voor het opstellen van een ‘sociaal rechtvaardigheidsplan' (een soort arbocatalogus voor kerken), waarin kerken gezamenlijk de arbeidsverhoudingen formuleren.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons