Recht uit het hart: Gebed van een Syrische dominee

“Ik blijf, om in de voetstappen te treden van mijn Meester”

in Christelijk Nieuws

De oorlog in Syrië heeft zorgelijke gevolgen voor christenen en andere minderheden. The Christian Post plaatste een brief van een Syrische dominee waarin hij schrijft waarom hij zijn land niet kan en wil verlaten.

“Ik huil voor mijn land! Ik ben zo bedroefd en sprakeloos… Ze adviseren me om mijn land te verlaten, om te emigreren. Ik reageer door te zeggen:

Ik blijf…

… voor de Kerk van Jezus. Opdat de boodschap van Jezus een licht en gids mag blijven voor degenen die verloren en bang zijn.

… omdat de oogst overvloedig is, en het lijden enorm… Een diepe wond, een gevoel van wanhoop.

… om in de voetstappen te treden van mijn Meester, die goede dingen deed en hen genas die onder de kracht van de duivel stonden.

… omdat ik druk ben met het redden van zielen (Heer geef me kracht).

 

En bid:

… dat de oorlog weggenomen kan worden van ons land Syrië.

… dat de Heer de samenzwering van de kwaden mag vernietigen, en hun oorlogsplannen en bedreigingen.

… dat Hij de kracht van de Heilige Geest mag zenden naar Zijn kerk, dat het de lijdende zielen mag bereiken… die - gekweld en hulpeloos - zijn als schapen zonder herder.

… dat de Heer ons met vrijmoedigheid mag laten spreken en dat veel wonderen en tekenen zullen gebeuren. Dat zielen naar Christus terugkeren en dat er gezongen en geprezen zal worden.

… dat de Heer ons meer hulp zal zenden en Zijn huis voedsel mag bieden aan de ontheemden. Honderden van hen hebben geen onderdak.

… dat de Heer meer ondersteuning zal zenden voor de gewonden en de zieken die medicatie en genezing nodig hebben.

… dat de Heer degenen zal zenden die ons kunnen helpen om een centrum te bouwen voor kinderen die getroffen zijn door de oorlog. Dat we mogen omzien naar degenen die hun verzorgers hebben verloren en dat we het hen mogelijk kunnen maken om weer op eigen benen te staan.

… dat de Heer hen zal zenden die onze kinderen die nu invalide zijn en speciale hulp nodig hebben, te helpen.

 

Oh Heer, beantwoord mijn gebeden.”

 

Deze brief was getekend door de Libanese Vereniging voor Onderwijs en Sociale Ontwikkeling en is met toestemming geplaatst door The Christian Post.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons