Protestanten hebben meer last van werkloosheid

in Christelijk Nieuws

Werkloos worden brengt prostestanten bijna twee keer zo veel psychische problemen toe dan andere bevolkingsgroepen. Dat blijkt uit onderzoek van de twee economen André van Doorn en Robbert Maseland van de Rijksuniversiteit Groningen.

De economen baseren zich in hun onderzoek op gegevens van werknemers uit verschillende landen. De conclusie ondersteunt volgens de onderzoeker de these van Max Weber. Die in zijn werk ‘De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme’ stelt dat het Europese industriële kapitalisme zijn oorsprong heeft in de Reformatie. En dat binnen het protestantisme het idee  zich ontwikkelde waarin hard en succesvol werken God welgevallig is. Deze gedachte zorgde er volgens Weber voor dat mensen in de protestantse samenleving een sterke arbeidsethos ontwikkelden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons