Paus uit stevige kritiek op economisch systeem

in Christelijk Nieuws

Tij­dens zijn apos­tolisch bezoek aan Sar­dinië heeft paus Fran­cis­cus gis­teren het mon­di­aal economisch sys­teem zwaar op de kor­rel genomen. Hij riep op de strijd aan te binden tegen het ver­af­go­den van het geld. Hij bestem­pelde het huidige economis­che sys­teem als onrecht­vaardig en immoreel.

Tij­dens zijn apos­tolisch bezoek aan Sar­dinië heeft paus Fran­cis­cus gis­teren het mon­di­aal economisch sys­teem zwaar op de kor­rel genomen. Hij riep op de strijd aan te binden tegen het ver­af­go­den van het geld. Hij bestem­pelde het huidige economis­che sys­teem als onrecht­vaardig en immoreel waar­van vooral de zwak­sten het slachtof­fer zijn.
 
De glob­alis­er­ing brengt heel wat lij­den teweeg, zei de paus. Hij riep op tot daad­w­erke­lijke sol­i­dariteit. Wij beleven een cri­sis zon­der weerga, die gevaar­lijk is voor de men­sheid, aldus paus Fran­cis­cus. De cri­sis is er niet alleen op economisch– en finan­cieel vlak maar ook op ecol­o­gisch en moreel vlak, stelde de kerklei­der.
 
Bron: RKNieuws.net

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons