Lezersvraag: Was Jezus wel zo vriendelijk?

"Als je Jezus' cultuur begrijpt, klinkt hij een stuk vriendelijker"

Vraag van een lezer: “Jezus staat bekend als een hele vriendelijke man. Dat geloof ik ook wel, maar toch is hij in de Bijbel niet altijd even aardig. Denk bijvoorbeeld aan Zijn schoonveegactie op het tempelplein, daar ging hij niet echt übervriendelijk te werk… Was Hij wel zo vriendelijk als wij denken?”

Antwoord van Reinier Sonneveld:

Er zijn inderdaad verhalen bekend waarin Jezus niet bepaald ‘soft’ overkomt. Het is wel belangrijk niet alleen op je eerste af te gaan en deze nauwkeurig te lezen. Dan merk je meestal dat het toch subtieler zit en Jezus wel degelijk ultieme liefde is.

- Jezus bevrijdt bijvoorbeeld twee mensen van hun demonen en laat die, op hun eigen verzoek, in een kudde varkens trekken. Deze storten zich vervolgens massaal in het Meer van Galilea en verdrinken. Het lijkt niet in Jezus’ macht dat te voorkomen en het is de keus van de demonen om zichzelf met de varkens te vernietigen.

- “Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Door mij komt er een wig tussen familieleden onderling.” Jezus doet dat dus niet actief zelf, maar wie in hem gelooft, gaat zich zo anders gedragen, dat het voor conflicten zorgt.

- De dag voor zijn sterven, zegt hij tegen zijn leerlingen: “Er komt een tijd aan, dat wie geen verdedigingszwaard heeft, beter nog zijn laatste kleding kan verkopen om zich er eentje aan te schaffen.” Dit is een overdrijving om uit te drukken hoe verschrikkelijk het zal worden na Jezus’ dood.

- Jezus slaat niet de dieren, maar jaagt de handelaars het tempelplein af. Indirect redt hij zo een deel van de dieren van een doorgesneden keel bij het offerritueel. Sowieso is hij de stichter van de eerste religie waarin geen dieren meer geofferd werden. En, opvallend genoeg, de Romeinse Antonia-burcht grensde direct aan het tempelplein en was voor een gewelddadige revolutionair het eerste mikpunt – maar Jezus rent nu juist pontificaal niet door naar de bezetter.

- Jezus vervloekt een vijgenboom die van binnen al verrot is, waardoor die er nu ook van buiten verrot uit ziet. De vijgenboom was een gebruikelijk symbool voor Israël. Brutaalweg laat Jezus nu zien dat, als het met je hart hopeloos gesteld is, dit na een tijdje ook van buiten zal blijken.

Het hangt er dus nogal vanaf, hoe je zijn uitspraken leest. Als je Jezus' cultuur begrijpt, klinkt hij een stuk vriendelijker. Het jammere is dat veel christenen een bozige stem horen als ze de Bijbel lezen - misschien wel door een voorleesstem van een vader of een dominee?

Probeer eens Jezus' uitspraken, ook die onvriendelijk overkomen, te lezen met een milde toon. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de film 'The Gospel of John'. Daarin wordt het hele Johannes-evangelie woord voor woord gevolgd. Dat is verrassend genoeg niet saai, en nog verrassender: al die uitspraken waar wij een chagrijnige stem horen, klinken daar opeens liefdevol.

 
Auteur: Reinier Sonneveld

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons