Deelnemers Wereldjongerendagen vragen asiel aan

Asielzoekers lijden in eigen land onder christenvervolging

in Christelijk Nieuws

Veer­tig deel­ne­mers aan de Wereld­jon­gerenda­gen (WJD), die van 23 tot 28 juli in Rio de Janeiro plaats von­den, hebben asiel aangevraagd in Brazilië. Dat heeft de UNHCR, de vluchtelin­genor­gan­isatie van de Verenigde Naties bek­endge­maakt, meldt het Katholiek Nieuws­blad.

(imported body)

Vol­gens de UNHCR hebben de asiel­zoek­ers uit Pak­istan, DR Congo en Sierra Leone in hun eigen land te lij­den onder chris­ten­ver­vol­ging, oor­log of poli­tieke onder­drukking. Het meren­deel van de jonge pel­grims is opgevan­gen door de katholieke Kerk. In som­mige gevallen verbli­jven de asielaan­vragers nog in het gast­gezin waar ze ten tijde van de WJD logeer­den.
 
Bron: RKNieuws

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons