Christelijke politiek in 2020: belangen of idealen?

Andries Radio Symposium over de toekomst van de christelijke politiek

De christelijke politiek anno 2020 zou zich moeten bevinden in de voorhoede en op het snijvlak van het algemene en het christelijke belang. Daarbij is het belangrijk dat de partijen voor ogen houden dat zij daarbij idealen nastreven en niet enkel belangen. Enkele uitspraken op het Andries Radio Symposium waar gedebatteerd werd over de vraag hoe de christelijke politiek er in 2020 uit moet zien.

Toch bleven concrete thema’s waarop de christelijke politiek zich zou moeten richten uit. Dat is misschien ook wel tekenend voor de christelijke politiek, die de afgelopen jaren harde klappen kreeg te verduren. En waarvoor het moeilijk bleek om zich duidelijk van de andere partijen te onderscheiden. De vraag of en op welke manier er toekomst is voor de christelijke politiek is volop in beweging. En er is, zo bleek tijdens het symposium geen eenduidig antwoord op te geven.

Brede conservatieve partij
Zo stelt columnist en conservatief denker Bart-Jan Spruyt dat de christelijke politiek irrelevant is geworden. “De cijfers tonen aan dat christenen in Nederland niet meer over de middelen beschikken om hun oorspronkelijke doelstelling te realiseren. We zullen, zeker in tijden van politieke concurrentie, op zoek moeten gaan naar nieuwe doelstellingen en nieuwe middelen.” Een middel zou volgens Spruyt een nieuwe brede partij  kunnen zijn waarin “alle verweesde CDA’ers, VVD’ers, PVV’ers met SGP’ers en CU’ers een brede, conservatieve partij vormen waarin de idealen van ware, klassieke tolerantie en christelijk sociaal denken zijn geborgd”.

Idealen
Spruyt: “Nu zijn hier het CDA, SGP en de ChristenUnie en zij gaan ons ongetwijfeld voorhouden dat hun partij in het toekomstperspectief van de Nederlandse politiek onmisbaar is. Van mij mogen ze, zolang ze er tenminste in hun eigen geweten van overtuigd zijn dat het idealen en niet belangen zijn die ze daarbij bewegen.”

Missie
Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers haakte hier op in en begon zijn betoog met de stelling dat het aantal zetels minder belangrijk is dan de missie die je als christenen hebt. Om die missie uit te dragen binnen de politiek is het volgens Segers belangrijk om je als partij allereerst de vraag te stellen ‘houden wij van Holland?’ “Als wij van Holland houden, dan moet je je afvragen of de maatschappij van ons een opgeheven vinger ziet of liefde en bewogenheid”.
 
Ambitie of roeping
Ten tweede moet een christelijke partij volgens Segers goed nadenken of het gaat voor macht of voor dienstbaarheid. “Kies je voor ambitie of roeping?”

Voorhoede gevecht
Tot slot is het volgens Segers belangrijk om na te denken over je agenda. “Kies je als christelijke partij voor het achterhoede gevecht, en heb je het over thema’s als zondagsrust en godsdienstvrijheid. Of ga je het voorhoede gevecht aan en besteed je aandacht aan thema’s als moderne slavernij en mensenhandel” We moeten juist dat voorhoede gevecht aangaan. Daar zijn waar Jezus zou zijn”, aldus Segers.

Algemeen belang
Ook theoloog Koert van Bekkum ziet alleen kansen voor de christelijke politiek als ze niet alleen gaat voor het belang van de eigen club. “De standpunten van een christelijke partij moet zich bevinden op het snijvlak waar het christelijk en het algemeen belang elkaar vinden.” Van Bekkum sluit daarbij aan bij Segers en stelt dat de christelijke politiek niet zou moeten gaan over zondagsrust, maar zo zegt Van Bekkum “misschien wel over Europa of het gezin”.
 
Concrete antwoorden op de vraag hoe de christelijke politiek er anno 2020 uit moet komen te zien, zijn tijdens het symposium niet gevonden. Wel zijn er idealen uitgesproken. Alleen blijft de vraag hoe de verschillende partijen concrete invulling gaan geven aan deze idealen nog open.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons