Advies: vrouw kan in het ambt bij GKV

Commissie vindt geen bezwaren tegen vrouwelijke ambtsdragers

in Christelijk Nieuws

'Ook vrouwen moeten in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) predikant, ouderling of diaken kunnen worden. Die ruimte kan gerijmd worden met de Bijbel en van wat gereformeerd is.' Zo luidt het advies van een commissie die in opdracht van deze kerken de afgelopen jaren onderzoek deed naar de vrouw in het ambt.

Volgend jaar vindt de generale synode plaats; tijdens deze landelijke kerkvergadering moet er een besluit gevormd worden over het advies.

Geen bezwaren
De Deputaten M/V stellen in hun rapport ‘Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie’ dat er geen doorslaggevende bezwaren zijn tegen de bevestiging van vrouwen in de kerkelijke ambten. “Christenen in onze tijd zijn geroepen om het evangelie met kracht te verkondigen en onnodige belemmeringen moeten vermeden worden,” aldus de deputaten. De meerderheid benadrukt dat hun advies niet hoeft te betekenen dat vrouwen overal als ambtsdrager moeten gaan functioneren.

Opvallend
Het gegeven advies is opvallend. Tot nu toe volgen vrijgemaakt-gereformeerden de traditioneel-gereformeerde lijn dat alleen mannen predikant, ouderling en diaken kunnen worden. Dat is vooral gebaseerd op wat apostel Paulus schrijft. Bovendien hadden vrijgemaakte synodes forse kritiek op de Nederlands Gereformeerde Kerken, toen deze in 2004 besloten om vrouwen in alle ambten toe te laten. In het adviesrapport wordt naar voren gebracht dat dit onderwerp geen belemmering (meer) mag gaan vormen in gesprekken met Nederlands-gereformeerden en Christelijke Gereformeerde Kerken.

Al sinds 2005 houden de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zich bezig met de positie van de vrouw. Vorig jaar besloot de synode in Harderwijk dat de knoop moet worden doorgehakt of de vrouw in het ambt nu wel of niet kan.


Bron: ND/RD

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons