‘Verschuiving van denken' op Gay Parade zondag

Borger: “God is geen kunstenaar, die homo's maakt en zich later schaamt voor zijn werk”

in Christelijk Nieuws

Ferdinand Borger begon de overdenking bij de gay pride kerkdienst gisteren anders dan anders. Hij vroeg je de persoon die naast je zat dertig seconden in de ogen te zien zonder te spreken. Dat bleek na enkele tellen lastiger dan men dacht. Sommige mensen begonnen te glimlachen, anderen sloten het af met een knuffel.

 Borger was door de organisatie gevraagd om de overdenking te houden in de kerk aan de Keizersgracht in Amsterdam; de stad waar de dag te voren de jaarlijkse bootpresentatie was gehouden in het kader van de gay-parade.

Ferdinand Borger onderstreepte met de oefening de lijn van zijn tekst.  'Het gaat me om een verschuiving in het denken. Dat we elkaar in de ogen kijken en de diversiteit waarderen'. Borger had toegestemd, maar wel direct gezegd dat hij geen verhaal zou houden in de trant van  'jij mag er ook zijn als homo'. Zijn ergernis zit 'm daarbij, zo erkende hij, in het woordje 'ook'. Het suggereert een gedoogsituatie van een meerderheid naar een minderheid. Na zelf 25 jaar geleden uit de kast te zijn gekomen, is hij wel klaar met dat idee. 'God is geen kunstenaar, die bijvoorbeeld homo's maakt en zich later zou schamen voor zijn werk'. Het idee dat je er  'ook'  mag zijn is net zo iets als tegen een lelijk iemand zeggen: 'Maar jij hebt veel innerlijke schoonheid'. Aan de basis van een dergelijk denken zit de uitsluiting en dat kan niet de bedoeling zijn van een God die liefde is. Monique Samuel, bekend van haar politieke analyses over het Midden-Oosten, verzorgde de schriftlezing tijdens de kerkdienst. Ze vertelde dat ze wel even moest slikken toen ze de vraag vanuit de organisatie kreeg. 'De organisatie wilde niet mijn woord horen, maar het woord van God', dat was een oefening in bescheidenheid. Ik heb een periode gehad dat ik wel wat moeite had met de bijbel'. Monique vertelt dat ze de hele bijbel grondig heeft gelezen en telkens op zeven teksten stuitte waarin kritisch over liefde van man naar man en van vrouw naar vrouw wordt gesproken. 'Het waren zeven regels te veel', ' het was voeding voor zelfverklaarde theologen en anderen die al te snel wisten hoe je zo'n tekst moet interpreteren'. De teksten maakten haar bang voor God, en boos, en verdrietig en eenzaam. Pas na zeven jaar maakte ze zich los van het opgelegde denken en ontdekte ze dat haar geaardheid niet mocht instaan tussen God en haar. Ze sprak over haar keuzes in de kerk, eerst in de kerk in Delft, en nadien vrijwel wekelijks in andere kerken. 'Ik ging van het woord van God houden en ben diep dankbaar'.

Ds. Julia van Rijn heette aan het begin de bezoekers welkom namens onder meer de Protestantse Kerk, een van de organisatoren. Zij herinnerde aan het feit dat 25 jaar geleden de eerste gay-dienst was gehouden in Nederland. Al meer dan twintig jaar zegent de Protestantse Kerk in Amsterdam levensverbintenissen tussen man-man en vrouw-vrouw.

De dienst in de Keizersgrachtkerk werd verder georganiseerd door de Landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging (LKP) (LHBT staat voor: lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender vrouwen en mannen).

 Bron: raadvankerken.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons