Vanwege geloof met vergiet op ID-foto

Vergiet is officiële uiting van zijn Spaghetti-geloof

in Christelijk Nieuws

In Tsjechië heeft een man zijn gelijk gekregen en mag hij met een vergiet op zijn hoofd op de foto voor zijn identiteitskaart. Volgens hem is het vergiet een officiële uiting van zijn geloof, meldt het Prague Daily News.

Lukas Novy is aanhanger van de antireligieuze beweging Pastafarian en lid van de Church of the Flying Spaghetti Monster. Hij zegt dat zijn geloof van hem vraagt een vergiet te dragen uit respect voor het ‘Monster gemaakt van Spaghetti’. In Tsjechië bestaat de regel dat het weigeren van een geloofsuiting de wet voor religieuze gelijkheid schendt.

Reactie op creationisme
In 2005 is de spaghetti kerk opgericht in de Verenigde Staten. De stroming ontstond als reactie op het creationistisch geïnspireerd onderwijs, dat gebaseerd is op de overtuiging dat het universum, planten, dieren en mensen hun bestaan te danken hebben aan een Schepper. Volgens aanhangers van het Vliegend Spaghettimonster kan de aarde net zo goed geschapen zijn door een vliegend monster van spaghetti: His Noodliness. Inmiddels heeft de kerk meer dan duizend online leden. 

Tsjechië is het tweede land dat een vergiet accepteert als officieel religieus hoofddeksel. Australië was hen voor met de zakenman Niko Alm, die een foto voor zijn rijbewijs wilde waarop hij een vergiet droeg. Andere landen weigeren het keukengerei te accepteren.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons