Second Love 'wint' van SGP-jongeren

Reclame Second Love is toegestaan

in Christelijk Nieuws

Second Love is zeer tevreden dat de Reclame Code Commissie (RCC) ook in tweede instantie de reclames van Second Love niet afkeurt. Dit n.a.v. de klacht van de SGP Jongeren die in tweede instantie toch nog in behandeling is genomen.

Second Love kan zich voorstellen dat niet iedereen de dienst op onze website kan waarderen en deze dienst wellicht afkeurenswaardig vindt. Dat neemt echter niet weg dat Second Love wel in staat moeten kunnen worden gesteld reclame te maken voor de diensten van Second Love, op een wijze uiteraard die in overeenstemming is met de regels die daarvoor gelden. Die regels kunnen echter niet inhouden dat Second Love in het geheel niet zou mogen communiceren over haar website.

De RCC deelt deze mening en stelt Second Love in het gelijk. Second Love heeft een aantal juridische onderbouwingen voor het voetlicht gebracht die worden gedeeld door de RCC.

Zo heeft Second Love onder meer aangevoerd : "Wat echtgenoten of partners op dat vlak van elkaar mogen verwachten of verlangen is in het Nederlandse privaatrecht niet met specifieke, afdwingbare rechtsnormen wettelijk gereguleerd. Het is bij uitstek overgelaten aan de persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke keuze van de beide echtgenoten samen om hieraan invulling te geven."

De spot van Second Love is volgens SGP Jongeren in strijd met basale normen die voor het functioneren van de samenleving van fundamenteel belang zijn. Dat is een subjectieve opvatting over fatsoensnormen op grond waarvan even zo makkelijk een reclamespot voor een bepaalde geloofsovertuiging verboden zou kunnen worden. Het is dan ook algemeen geaccepteerd in regelgeving en rechtspraak dat op grond van dergelijke opvattingen de inhoud van reclame niet kan worden beperkt.

Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons