President Indonesië doet oproep tot religieuze tolerantie

in Christelijk Nieuws

De Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono vindt dat er te weinig gedaan wordt tegen de toenemende religieuze intolerantie in zijn land. Dit heeft hij afgelopen vrijdag in zijn jaarlijkse toespraak tot het parlement kenbaar gemaakt. Hij roept regeringsleden, politici en religieuze leiders op om samen de groeiende onverdraagzaamheid en het toenemende geweld te bestrijden, meldt The Hindu.

Indonesië heeft de grootste moslimbevolking ter wereld; desondanks is er lange tijd sprake geweest van respect tussen de verschillende geloofsgemeenschappen. De laatste tijd neemt het geweld tegen christenen en andere religieuze minderheden echter sterk toe. Volgens het Setara Instituut, een niet-gouvernementele groep, hebben er van januari tot en met juni dit jaar 122 handelingen van intolerantie plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn gewelddadige sluitingen van aanbiddingsplaatsen, discriminatie en provocerende publieke uitspraken door ambtenaren.
 
De president stelt dat Indonesië het recht van de minderheden waarborgt en niet moet discrimineren op basis van ras, religie of sociale status. “Alle mensen moeten de grondrechten respecteren. Het is niet grondwettig als men aan anderen zijn geloof opdringt met bedreigingen, intimidatie of zelfs geweld,” aldus Yudhoyono. “In de geest van eenheid in verscheidenheid moeten we de tolerantie blijven versterken.”
 
Human Rights Watch (HRW), de internationale organisatie die zich richt op de aanpak van mensenrechtenschendingen, zegt dat de Indonesische overheid de daders niet heeft willen vervolgen en dat er nieuwe wetten en maatregelingen zijn aangenomen die discriminatie van religieuze minderheden juist bevorderen. Andreas Harsono, Indonesisch onderzoeker van HRW, waarschuwt dat een fout van de president in zijn aanpak van de religieuze onverdraagzaamheid de Islamitische strijders kan aanmoedigen nieuwe slachtoffers te zoeken.

Foto: Youtube

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons