Plaisier kritisch over Second Love

"Inhumaniteit ligt bij de Reclame Code Commissie"

in Christelijk Nieuws

Dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, windt zich op over Second Love. Dat is een website voor 'dating en vreemdgaan' die al sinds 2008 bestaat. In zijn column op pkn.nl schrijft Plaisier over het afgewezen voorstel van SGP-jongeren bij de Reclame Code Commissie om de reclame te verbieden.

(imported body)

Een reclame die je oproept je vrouw of man te bedriegen is kennelijk wel toegestaan. Want Second Love moet kunnen. Aldus de Reclame Code Commissie. Het huwelijk wordt weliswaar gesloten op het gemeentehuis en er wordt weliswaar voorgelezen wat de rechten en plichten zijn van een echtpaar ten opzichte van elkaar, maar als dan een reclame je oproept je man of vrouw te bedriegen, vindt de commissie dat dit moet kunnen.

'Reclame voor roken is behoorlijk aan banden gelegd. Op elk pakje sigaretten staat dat je aan roken dood kan gaan. Second Love wordt geen strobreed in de weg gelegd. Er staat niet eens bij dat Second Love dodelijk is voor huwelijken. SGP-jongeren wilden de reclame voor datingwebsite Second Love verbieden. Het gelijk lag in deze aan de kant van deze jongeren. Zij maakten zich terecht druk om huwelijken. De humaniteit lag bij hen. De inhumaniteit bij de commissie.

Als het oproepen tot ontrouw moet kunnen, accepteren we dat samenleven, wordt ondergraven en daarmee de samenleving. Trouw is dan een gotspe. Mannen en vrouwen mogen elkaar bedriegen. Waarom dan niet ouders en kinderen? En familieleden elkaar? Wat vinden kinderen er trouwens van, dat vader of moeder worden opgeroepen er eens wat er bij te nemen? Hoe betrouwbaar is een overheid die kinderen niet wil beschermen tegen uitnodigingen tot deze ontrouw? Hoe moreel is een samenleving die een overheid niet het recht geeft dit te doen?

Niemand hoeft te doen waar reclames toe oproepen. Trouw en moraal is jouw en mijn verantwoordelijkheid. Daar is de kous niet mee af. Want moraliteit ligt niet alleen bij het individu. Die ligt ook bij een samenleving. Daar kan veel. Maar niet alles. Als er vrij op het huwelijk geschoten mag worden, is er sprake van maatschappelijke immoraliteit.

Er is in onze samenleving vrijheid. Veel vrijheid. Vrijheid van meningsuiting. Soms zelfs vrijheid om niet moreel te zijn. Je komt er niet voor in de gevangenis wanneer je overspel pleegt. Maar reclames die er doelbewust op gericht zijn huwelijkstrouw en daarmee impliciet de samenhang in gezinnen te ondermijnen, hebben niets met vrijheid te maken. Het is verraad. En daar mag geen reclame voor worden gemaakt. Wegkijken is dan onverschilligheid.

De Reclame Code Commissie stelde Second Love in het gelijk. Die rechtvaardigen hun activiteit omdat er een markt voor is. Een diep treurige rechtvaardiging. Commercie als hoogste goed; het maakt niet uit wát er wordt verhandeld. Ik moet denken aan de profeet Amos, die ertegen tekeer ging dat een arme wordt verkocht voor een paar schoenen.

Als de Reclame Code Commissie op deze onverantwoordelijke wijze te werk gaat, is het de vraag of over zulke kostbare zaken als huwelijk en trouw door deze commissie moet worden geoordeeld. De overheid kan ook regels stellen, zoals ze dat op zoveel terreinen doet. Dan doet ze waar ze voor is: de mensen van het land te dienen, het welzijn voor hen te zoeken en hen te beschermen tegen botte commerciële aanvallen. Dat kan ze doen in naam van de wet. Wat mij betreft: in Godsnaam.'

Bron: PKN

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons