Paus zoekt toenadering tot moslims

Paus hecht aan de dialoog en samenwerking met moslims

in Christelijk Nieuws

Volgens de Britse bisschop Kevin McDonald heeft de paus met zijn recente Ramadanbrief aan de moslims en zijn groet van zondag, waarin hij christenen en moslims aanspoorde tot meer wederzijds respect, een krachtig signaal gegeven.

Volgens de Britse bisschop Kevin McDonald (foto), de verantwoordelijke voor de interreligieuze dialoog van de bisschoppen van Engeland en Wales, heeft de paus met zijn recente Ramadanbrief aan de moslims en zijn groet van zondag, waarin hij christenen en moslims aanspoorde tot meer wederzijds respect, een krachtig signaal gegeven.
 
Het Vaticaan stuurt traditioneel een boodschap met een groet naar de moslims en andere geloofsgemeenschappen, naar aanleiding van belangrijke feesten.
 
Die boodschappen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog. Deze keer werd de boodschap echter persoonlijk door de nieuwe paus getekend. Dat lijkt een detail, maar het is wel de uitdrukking van het belang dat de paus hecht aan de dialoog en samenwerking met moslims.
 
Bron: Kerknet.be

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons