Lezersvraag: Waarom zijn er handicaps?

"Waarom laat God dit toe? Heb ik te weinig gebeden?"

“Ik zit na een hersenbloeding met m’n 48ste in een rolstoel. Te weinig gebeden?” “Waarom zijn er mensen met handicaps? En heeft God ze zo op aarde gezet of komt het door de satan?”

Dit soort vragen zijn waarschijnlijk de moeilijkste die er zijn. Waarom is er lijden? Waarom laat God dat toe?

Je kunt daar een filosofisch antwoord op geven. Een van de oudste heet de Free Will Defense. Die kent hele subtiele en doordachte uitwerkingen, maar de kerngedachte is vrij eenvoudig: mensen zijn vrij. En uit vrijheid doen ze elkaar soms verschrikkelijke dingen aan. Dat houdt God niet elke keer tegen, want dan zouden ze niet vrij zijn.

Je bent bovendien pas echt vrij in een stabiele omgeving. Als de natuurwetten zich elk moment zouden aanpassen, zou je nooit serieuze keuzes kunnen maken, omdat je niets zou kunnen verwachten. Maar in zo’n wereld kunnen dan dus ook ongelukken gebeuren en handicaps ontstaan. Ze zijn een gevolg van de wetmatigheden die nodig zijn om ons echte vrijheid te geven.

De vraag is dan natuurlijk of dat niet een hoge prijs is. Is vrijheid wel zoveel waard? Waarom geeft God ons eigenlijk vrijheid, als dat zulke verschrikkelijke consequenties heeft?

Uiteindelijk is dat aan God en je kunt erop vertrouwen dat hij de beste afwegingen maakt. Toch kun je proberen er een beetje over na te denken. Misschien kon God bijvoorbeeld niet anders dan ons scheppen met vrije wil. Het was óf dat, óf niets. Of misschien hooguit dierlijk leven, geen wezens die konden liefhebben. De afweging die God gemaakt heeft is dan dus: vrij leven met de verschrikkelijke kans dat het misging, óf helemaal geen leven. En toen koos hij dus voor leven.

Persoonlijke antwoorden
Tegelijk schieten filosofische antwoorden tekort. Dat komt omdat ze algemeen zijn. En er bestaan geen algemene mensen. Iedereen is uniek. Dus je zoekt ook een persoonlijk antwoord dat op jouw situatie van toepassing is.

In de twee vragen in de intro staan al drie van die mogelijke persoonlijke antwoorden. Mijn unieke lijden komt omdat ik slecht gebeden heb. Omdat God het heeft veroorzaakt. Of omdat Satan het heeft bewerkstelligd.

Dat zijn inderdaad drie antwoorden die in de kerk gegeven worden en waar elk wel iets inzit, maar met de nodige kanttekeningen. Dat lijden komt omdat je slecht bidt, wordt in de kerk alleen bij hoge uitzondering geaccepteerd als antwoord. En als God al meewerkt aan lijden, dan alleen als uiterste optie om nog groter lijden te voorkomen. En Satan is inderdaad ook een kracht in de wereld, maar wel binnen nauwe grenzen.

Maar er zijn nog veel meer antwoorden. Lijden wordt ook veroorzaakt door, zoals gezegd, de gang van de natuur. En door andere mensen, waaronder jezelf. En misschien bestaat er ook wel zoiets als stom toeval.

Enige zekerheid
Wat het precies is in jouw unieke situatie, kun je alleen zelf ontdekken, daar kan ik weinig over zeggen. Algemeen kan ik alleen zeggen dat de wereld extreem complex is en dat bij elke gebeurtenis ontzettend veel zaken meespelen. Waarom je lijdt, is een persoonlijke zoektocht, die vaak zal eindigen in een vraagteken. De enige zekerheid die je hebt, is dat God altijd bij je is, je altijd liefheeft en dat alles goed komt.


Heb je ook een vraag over God of de Bijbel? Stuur een berichtje naar de redactie van EO Geloven en we leggen hem voor aan Reinier Sonneveld.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons