Kerken nog niet multicultureel

'Warme relaties' moeten centraal staan bij kerkplanting

in Christelijk Nieuws

In Veenendaal wordt dit najaar een symposium over interculturele kerkplanting in de 21e eeuw gehouden. Deze dag is een samenwerking tussen International Church Plants (ICP), de Evangelische Alliantie (EA) en Kerklab (Werkgemeenschap Missionaire Gemeenschapsvorming).

(imported body)

De organisaties hebben de handen ineengeslagen omdat ze van mening zijn dat gemeentestichting en de multiculturele samenleving niet langer los gezien kunnen worden. Waar het in bestaande gemeenten vaak lastig is om een thuis te bieden aan mensen uit andere culturen kan daar bij een nieuw te 'planten' kerk vanaf de start op ingezet worden.

Tijdens het symposium krijgen kerkplanters en bestaande gemeenten beter zicht op de kansen en uitdagingen van een interculturele geloofsgemeenschap, aldus Martin de Jong, EA-coördinator missionaire gemeenteopbouw.

Verschillende migratiestromen brachten de afgelopen eeuwen honderdduizenden mensen uit allerlei landen naar Nederland toe, maar echt multiculturele gemeenten zijn er nog weinig. Toch zijn de organisatoren van mening dat hier juist kansen liggen. Over het algemeen hebben internationale en migrantenkerken een sterke missionaire drive. Bovendien blijken zij niet-christenen uit hun cultuur of taalgroep effectiever te bereiken met het Evangelie dan autochtone kerken.

Verder blijkt uit onderzoek dat het ervaren van 'een familiegevoel met gelijkgezinden' voor christenen en zoekers met een andere culturele achtergrond voor een belangrijk deel bepaalt of zij zich in een kerk of christelijke gemeenschap thuis voelen. Warme relaties staan ver boven projecten en taken die de kerk uitvoert.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van migranten is het belangrijk dat elke kerk zich in elk geval bewust is van de 'verkleuring' van de samenleving. Vervolgens kan een gemeente zich afvragen welke veranderingen doorgevoerd moeten worden om ook hen aan te spreken en te verwelkomen.

Op het symposium op 5 oktober geven diverse ervaringsdeskundigen vanuit niet-westers perspectief hun visie op intercultureel kerk-zijn. Verder zijn er diverse workshops.

Bron: EA/HetGoedeLeven

 

 

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons